Till navigation Till innehåll (s)

Miljödiplom till café på LUX

Måndag, 5 september 2016
Målmedvetet miljöarbete inom Café LUX belönas med Lunds universitets miljödiplom.

Akademiska Hus driver ett målmedvetet och långsiktigt arbete med hållbarhetsfrågor. Vid om- och nybyggnader väger vi in faktorer som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ett av våra hållbarhetsmål är att samarbeta med våra kunder kring olika hållbarhetsinitiativ. Verksamheterna i husen är viktiga bärare av miljöarbetet och det är därför glädjande att Café LUX i början av sommaren tilldelats Lunds universitets miljödiplom. Café LUX är den första verksamheten inom café- och restaurangverksamheter inom campus som tilldelas diplomet.

Verksamheten på Café LUX har varit igång sedan öppnandet av LUX 2014. Café LUX har målmedvetet arbetat fram en miljöpolicy och anpassat sin verksamhet efter de miljölagar som diplomet omfattas av. Man har vidare arbetat med både miljöbalken och avfallsförordningen. Ambitionen är att ytterligare stärka sitt miljöarbete genom KRAV certifiering eller Fair Trade certifiering.

LUX som är klassat som nivå Silver enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad har nu även en miljödiplomerad caféverksamhet.