Nu börjar bygget av drygt 230 studentlägenheter på KTH Campus

Torsdag, 8 september 2016
Idag drog bygget igång som kommer att generera 234 studentlägenheter för 430 studenter vid Teknikringen på KTH Campus i Stockholm. De första studenterna kommer att kunna flytta in i slutet av 2017.

Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på boende är avgörande för Stockholms lärosätes attraktionskraft. Fler bostäder bidrar också till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar, något som Akademiska Hus och KTH verkar för. 

På plats för att inviga bygget fanns Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm, Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH, Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholm och Veronica Sällemark, ordförande SSCO. 

– Till KTH Campus kommer studenter från hela världen. Det är jätteviktigt att kunna erbjuda boende. De nya bostäderna kommer också på ett bra sätt att bidra till att levandegöra campus och är ännu en viktig pusselbit för att sudda ut gränsen mellan stad och campus, säger Eva Malmström Jonsson, prorektor på KTH. 

 

Inflytt påbörjas i slutet av 2017

De nya studentbostäderna är ritade av Utopia Arkitekter och består till största delen av duolägenheter som kan delas av två studenter. Men även trippletter och enrumslägenheter kommer att byggas. Totalt skapas 234 lägenheter med plats för cirka 430 studenter och forskare. Den första etappens inflyttning är i slutet av 2017 och den sista vid årsskiftet 2018/2019. Den totala bruttoarean är 12 711 kvadratmeter. 

– Det känns så bra att detta efterlängtade bygge är igång. För att kunna locka fler studenter och talanger till regionens universitet och högskolor behövs mer studentbostäder. Därför gör vi denna stora satsning på KTH Campus, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm. 

Sedan hösten 2014 ingår byggande av studentbostäder i Akademiska Hus statliga uppdrag.

– Vi tar ett helhetsansvar för att våra campusområden utvecklas, där studentbostäder är mycket viktigt för lärosätenas framtida konkurrenskraft. Ingen ska behöva välja bort utbildningar beroende på bostadsbrist då detta i förlängningen kan hindra Sveriges utveckling som kunskapsnation, säger Susanne Malmgren, samordnare för studentbostäder på Akademiska Hus. 

Akademiska Hus är engagerade i samverkansprojektet Sthlm6000+ vars mål är att bygga 6 000 studentbostäder i Stockholmsregionen till 2017.

Se skisser på de nya husen

Läs mer om Cookies