Green Innovation Park i Uppsala får sex miljoner kronor

Torsdag, 14 januari 2016
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och Akademiska Hus tilldelas sex miljoner kronor av Tillväxtverket för att utveckla den gemensamma satsningen på Green Innovation Park, ett centrum för grönt näringsliv i Uppsala.– Det här ger oss möjlighet att växla upp verksamheten och satsa ännu mer på att stimulera samverkan mellan företagen och SLU:s forskare och studenter, säger Sara Brännström, SLU:s projektledare för Green Innovation Park.

I Tillväxtverkets motivering står bland annat: ”Projektet bidrar till att främja samarbetet mellan akademi och omgivande näringsliv. Projektet kan ses som ett klusterinitiativ som har potential att bli starkt nationellt”. Att Uppsala kommun och regionförbundet i Uppsala stödjer projektet genom medfinansiering var också av betydelse. Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och ges för en period om tre år.

Green Innovation Park är en gemensam satsning av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och Akademiska Hus för att öppna Campus Ultuna i Uppsala för andra verksamheter än akademi, i första hand företag inom de gröna näringarna. Visionen är att etablera tvåhundra företag inom de gröna näringarna i Ultuna och att skapa en kreativ innovationsmiljö i världsklass med aktiv samverkan mellan företagen och SLU:s forskare och studenter.

Green Innovation Park ska kunna härbärgera företag av alla storlekar, med inkubatorsverksamhet och företagshotell för små företag och god tillgång på mark för att bygga nya lokaler till större företag. Företagen kan även få tillgång till forskningsinfrastruktur som avancerad apparatur, laboratorier och databaser vid SLU.

– Vi vill utveckla Ultuna till Sveriges främsta centrum för grönt näringsliv, säger Per Nilsson, fastighetschef på Akademiska Hus. Stödet från Tillväxtverket ger oss förutsättningar att nå resultat snabbare. Det är även en viktig bekräftelse på vår satsning.