Till navigation Till innehåll (s)

LUX i Lund har tilldelats Stora Kakelpriset

Onsdag, 20 januari 2016
LUX vid Lunds universitet har utsetts till vinnare av Stora Kakelpriset. Priset, som delas ut av Byggkeramikrådet, uppmärksammar de byggprojekt där kakel och klinkers använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets egenskaper.

De tidigare naturvetenskapliga byggnaderna Zoologen och Zoofysiologen har förvandlats till en efterlängtad samlingspunkt kallad LUX för humaniora och teologi inom Lunds universitet. LUX ägs och förvaltas av Akademiska Hus och bildar tillsammans med Språk- och Litteraturcentrum ett gemensamt HT-centrum som spelar en viktig roll i det framväxande Kunskapsstråket.

Visionen om ett hus för möten mellan människor har genomsyrat hela projektet, allt från arkitektur, inredning och belysning. I byggnaden finns olika typer av studieplatser, hörsalar, kontor, bibliotek, café och öppna ytor. 

De gamla huskropparna a med tegelfasader binds samman med en ny tillbyggnad med tegelröd keramisk beklädnad som bidrar till att lyfta de gamla husen in i nutiden.

Juryns motivering:

Plattorna på tillbyggnaden förhåller sig på samma gång fritt som traditionsenligt till de historiska tegelmiljöerna. Tillbyggnaden förenar flera generationers universitetsbyggnader på ett skickligt sätt, där de specifika och sociala delarna mot gaturummen har getts en öppen och transparent utformning, och de mer generella kunskapsmiljöerna i högre byggnader ligger tillbakadragna och ansluter till tegelarkitekturen med ett samtida uttryck genom precist utförda fasader i granitkeramik.

LUX vann 2014 Lunds stadsbyggnadspris och Svenska Ljuspriset 2015.

Medverkande i projektet:

Beställare: Akademiska Hus

Hyresgäst: Lunds universitet

Arkitekt: Jais Arkitekter, Mats White och Jakob Peetre

Huvudleverantör av keramik: Svenska Kakel

Plattsättningsentreprenör: Peab