Kontakt

Ove Eriksson
Projektchef
070 516 74 43
ove.eriksson@akademiskahus.se
Christian Jönsson
Fastighetschef
070 589 31 43
christian.jonsson@akademiskahus.se

Titta in i Segerstedthuset i Uppsala

Tisdag, 26 januari 2016
Segerstedthuset byggs för Uppsala universitet och kommer att samla universitetets ledning och stödfunktioner under ett och samma tak. Det första spadtaget togs i oktober 2014 och huset kommer att stå klart under våren 2017. Som förbipasserande kan se är nu fasaden nästintill på plats, men hur det ser ut på insidan finns här smakprov på från när delar av Akademiska Hus förvaltning besökte projektet.

Segerstedthusets fasad består av plattor i natursten som hängs på skenor runt hela det 22 300 kvadratmeter stora huset. Här ska cirka 600 kontorsplatser rymmas, tillsammans med arkiv, restaurang och studentservice. 

Med utsikt över Blåsenhus, Botaniska trädgården och Uppsala slott kommer byggnaden att ha en central plats på campus och vara tillgänglig för alla universitetets studenter.

Insidan av ytterväggarna fungerar som hängen till fasadplattorna, men huset har också många stora glaspartier och fönster. Byggnaden är ritad av det danska arkitektkontoret 3XN. 

Husets insida är än så länge långt från färdigställd, men den trappa som kommer att leda genom byggnaden står redo och används redan nu i arbetet.

Sett från bottenvåningen går det att ana hur trappan kommer att se ut när huset står klart.

På de lägre våningsplanen syns nu hur även rum och korridorer börjar växa fram och ta form. 

Under 2016 fortsätter Akademiska Hus arbetet med Segerstedthuset inför färdigställandet 2017.