Campus Chalmers Johanneberg testar innovativ energiförsörjning

Fredag, 14 oktober 2016
I ett unikt samarbete kommer Akademiska Hus testa nya sätt att överföra och handla med överskottsenergi på Chalmers Campus Johanneberg. Totalt har det som kallas FED-projektet nio partners. 50 miljoner kronor från EU gör nu att en gemensam satsning förhoppningsvis kan starta tidigt 2017.

– Det här är en stor fjäder i hatten för Chalmers Campus Johanneberg. Det ger unika möjligheter och det är en kompetent samling företag som slutit sig samman för att ta nya grepp på frågan om energianvändning, säger Peter Karlsson, ansvarig för Energi & Teknik på Akademiska Hus.  

I det nya finansieringsprogrammet Urban Innovative Actions stöttar EU nya spännande idéer som i slutändan kan ge en positiv förändring inom exempelvis migration och energi. En rad aktörer har därför gått samman och Göteborg Stads ansökan har i stor konkurrens blivit utvald. Projektet är ett av 18 som har kvalificerat sig för finansiering och det handlar om 50 miljoner kronor. Akademiska Hus äger tillsammans med Chalmersfastigheter de byggnader som nu ska fungera som en testbädd. 

– Vi har som långsiktig fastighetsägare utvecklat en infrastruktur som varit före sin tid i samverkan med Chalmers forskning. Denna infrastruktur ger en unik testbädd för olika typer av Micro-grids och just detta projekt tar oss vidare att också hitta affärsmodeller och ekonomiska incitament för att bland annat minska användandet av fossila bränslen, säger Peter Karlsson. 

Genom FED-projektet vill Akademiska Hus pröva nya lösningar som leder fram mot det fossilfria samhället. Kort sagt ta vara på all överskottsenergi och överföra den mellan de cirka 50 olika byggnaderna i området. Per Löveryd, energistrateg på Akademiska Hus region Väst, förklarar att en Micro-grid syftar till att flytta energin mellan byggnader där den bäst behövs. Detta projekt ska ta steget längre och med rätt ekonomiska incitament flytta energin mellan olika timmar.

Fakta: FED-projektet FED står för ”the Fossil free Energy District” Partner i projektet: Stadsledningskontoret, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, Chalmers, SP, Ericsson och Johanneberg Science Park. Johanneberg Science Park har den koordinerande rollen för projektet på uppdrag av staden.