Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

För mer information

Peter Karlsson
Innovationsledare
031-63 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Akademiska Hus satsar på testbäddar inom digitalt samhällsbyggande

Torsdag, 19 januari 2017
Allt fler testbäddar skapas runt om i landet och många spännande forsknings- och innovationsmiljöer blir verklighet. Akademiska Hus har flera pågående projekt och är i bred samverkan med och skapar en nationell portal för bättre överblick.

En testbädd är en miljö som kan användas för utveckling och tester av nya lösningar, processer eller produkter i samverkan mellan olika aktörer. De senaste åren har användningen av begreppet ökat i Sverige och flera satsningar för att öka förekomsten och kvaliteten i olika testbäddar har initierats. Nyligen lanserade regeringen också satsningen ”Testbädd Sverige” med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer. 

Inom Akademiska Hus pågår ett antal projekt och samarbeten som faller under rubriken testbäddar. Exempel på det är samarbeten kring HSB Living Lab i Göteborg och dess systerprojekt KTH Live In lab i Stockholm, FED, (Fossil free Energy District), liksom projektet Johanneberg Science Park, etapp 2 (JSP2, se skissbilden ovan från Tengbom Arkitekter).

– De flesta av våra campus lämpar sig mycket väl att använda som testbäddar. Ett exempel är JSP2, som blir en testarena inom Campus Chalmers, med innovationsprojekt som sträcker sig från lärandemiljöer till energismarta lösningar, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

JSP2 kommer i sin tur att ingå i den stora testbädden FED som är ett EU-finansierat projekt med syfte att minimera de fossila utsläppen från området.

– Våra campus kan ur forskningssynpunkt ses som mikrosamhällen där vi på Akademiska Hus bistår med gedigen kunskap om energiförsörjning och uppföljning. Vi tror att våra sammansatta campus med väl utbyggd infrastruktur kan spela en stor roll i digitaliseringen av fastigheter, avslutar Peter Karlsson. 

Behov av bättre överblick 

Antalet testbäddar ökar i Sverige och avsaknaden av överblick innebär risker för att medel för forskning och utveckling inte används optimalt. Exempel är Testbäddar för miljöteknik (Vinnova), Testbäddar inom hälso-/sjukvård/äldreomsorg (Vinnova) och Test Site Sweden (Lindholmen Science Park).

– En nationell testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande har potential att skapa samordning mellan landets testbäddar, idéägare och behovsägare och förenkla vägen till test och verifiering av dessa idéer vilket snabbar upp kommersialiseringen av svenska innovationer, säger projektledare Thomas Sundén, Sustainable Innovation.

Projektet är påbörjat och väntas vara klart juli 2018.

– Möjligheter till strukturerade samarbeten med akademi och näringsliv är en central del i den innovationsstrategi som vi nyligen antagit i Akademiska Hus och testbäddar är effektiv form för det. Med en bättre överblick och möjligheter att koppla ihop närliggande forsknings- och testaktiviteter finns förutsättningar att snabba på innovationstakten till nytta både för oss och för branschen, säger Erik Westin, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus och styrelseledamot i IQ Samhällsbyggnad.

Om portalen:
Den nya portalen skapas inom ramen för ”Smart Built Environment, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad. I projekt- och referensgrupp för portalen finns representanter för Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, ICT Urban Arena, WSP, KTH Live-in Lab, Johannebergs Science Park, RISE, Lantmäteriet, Trafikförvaltningen, SABO, Skanska, Riksbyggen, Lindholmen Science Park, HBV, ÅF, Akademiska hus och Vinnova.
Projektet löper under perioden december 2016 till juli 2018. 

Om testbädd:
Definitionen av en testbädd inom Smart Built Environment lyder ”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”