Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

Akademiska Hus bokslutskommuniké för 2016

Onsdag, 15 februari 2017
Hållbara investeringar för Kunskapssverige.

Akademiska Hus presenterar ett starkt resultat för 2016. Vi fortsätter lägga stort fokus på att utveckla våra campusplaner tillsammans med lärosätena och att bygga ändamålsenligt utifrån våra kunders behov. 

Studentbostäder är fortsatt en prioriterad fråga för oss och för Sveriges lärosäten. I en rad städer verkar vi för att mer än 11 000 studentbostäder byggs på campus. 

– För att säkra ännu bättre leveranser framöver har vi också arbetat intensivt med effektiviserings- och utvecklingsfrågor för att förbereda oss för den nya processorienterade organisationsstrukturen som trädde i kraft 1 januari 2017, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus. 

Akademiska Hus projektportfölj är betydande och inkluderar viktiga satsningar på högteknologiska forskningsanläggningar och andra nybyggnationsprojekt. Beslutade och planerade projekt uppgick vid årsskiftet till 16,7 miljarder kronor. Vår investering på Campus Albano, som kommer att bli ett av landets främsta utbildnings- och forskningscentrum, uppgår till totalt 3,2 miljarder SEK och är ett våra största projekt någonsin. Biomedicum i Solna, som blir ett av Europas största laboratorier, är en annan viktig framtidsinvestering. 

Exempel på investeringsbeslut som tagits under året inkluderar “Framtidens laboratorium” på Campus Flemingsberg och en större om- och tillbyggnad av fastighet på Campus Näckrosen i Göteborg. 

HELÅRET

  • Hyresintäkterna uppgick till 5 482 Mkr (5 450). 
  • Driftöverskottet uppgick till 3 667 Mkr (3 740), vilket är en minskning med 73 Mkr, främst hänförlig till högre underhållskostnader i projekt. 
  • Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 3 682 Mkr (2 655). 
  • Resultatet före skatt uppgick till 6 714 Mkr (6 141) och årets resultat blev 5 148 Mkr (4 780). Ökningen är ­hänförlig till de positiva värdeförändringarna i fastigheterna men reduceras av ett sämre finansiellt netto. 
  • Fastighetsvärdet uppgick till cirka 73 Mdkr. 
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader ­upp­gick till 2 761 Mkr (2 499). 
  • Direktavkastningen ­uppgick till 5,7 procent (6,4). Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet är i princip oförändrat. 
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,2 procent (6,9). 
  • Soliditeten uppgick till 41,4 procent (40,7).