Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

Mer information

Birgitta van Dalen
Marknadsområdesdirektör
031-63 24 53
birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Akademiska Hus bygger innovationsarena på Chalmersområdet

Torsdag, 16 februari 2017
Som en del av Johanneberg Science Park bygger Akademiska Hus JSP2 - en ny kontorsbyggnad och innovationsarena - på södra Chalmers Campus Johanneberg. Akademiska Hus investerar cirka 380 miljoner kronor i projektet för att ytterligare stärka området, som är en forsknings- och innovationsmiljö av internationella mått.

JSP2 (Johanneberg Science Park etapp 2) kommer att användas som en kontorbyggnad och en innovationsarena både under byggprocessen och framöver. Här ska flera parter bedriva innovationsprojekt bland annat med byggnaden som test- och demonstrationsarena.

Akademiska Hus har höga ambitioner för byggnaden gällande miljö, teknik och funktion. Ur företagets innovationsstrategi har tre innovationsutmaningar tagits fram för JSP2; ”flexibla och digitala lärmiljöer och arbetsplatser”, ”värdeskapande mötesplatser” och ”ett klimatanpassat och resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck”. Utifrån utmaningarna är ett flertal specifika innovationsprojekt uppstartade eller under utveckling.

Den nya byggnaden JSP2 är placerad på den nuvarande parkeringen på Sven Hultins plats mellan Johanneberg Science Parks nya byggnader (etapp 1) och Chalmers Väg och Vatten II. JSP2 är en kontorbyggnad för näringsliv med verksamheter inom Johanneberg Science Parks inriktningsområde - samhällsbyggnad. Förhoppningen är att JSP2 ska bli en värdeskapande samverkansmiljö där näringsliv möter akademi och samhälle. Tillsammans med etapp ett och de övriga byggnaderna kommer Johanneberg Science Park att bli en ännu tydligare entré till Chalmersområdet från söder.

JSP2-projektet bedrivs i nära samarbete med både Johanneberg Science Park och Chalmers. Uthyrning pågår och redan nu finns avtal tecknade med bland andra RISE, tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Fakta:

  • Lokalarea (LOA): Ca. 9 585 kvm
  • Bruttoarea (BTA): Ca. 11 560 kvm
  • Kontorsplatser: Ca. 400 i sex plan
  • Byggstart: Maj 2017
  • Färdigställande: Sommaren 2019
  • Certifiering: Miljöbyggnad nivå Guld
  • Byggherre: Akademiska Hus
  • Arkitekter: Christian Frisenstam, Akademiska Hus, i samverkan med Tengbom Arkitekter
  • Samverkansentreprenör: Byggdialog