Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Peter Bohman
Marknadsområdesdirektör
070 634 31 09
peter.bohman@akademiskahus.se

Akademiska Hus investerar i unik klätterhall på Campus Umeå

Torsdag, 16 februari 2017
Den nya klätteranläggningen innebär en tillbyggnad av IKSU sport och målet är att de nya lokalerna ska kunna ta emot cirka 3 500 besökare per vecka och hålla OS-standard. Akademiska Hus investerar 52,7 miljoner kronor i projektet som ska kunna erbjuda klättringsaktiviteter till en bred målgrupp och långsiktigt utveckla sporten för hela Norrland.

- IKSU är en betydelsefull del av universitetsstaden och en viktig pusselbit för Umeå universitet som idrottsuniversitet. Det är roligt att kunna utveckla en redan unik anläggning till att nå ännu högre potential, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör, Akademiska Hus.

Den nya klätterhallen kommer att inrymma en fri klättringshöjd om 17 meter och ligga i direkt anslutning till befintliga byggnader där även en ny entré skapas för att förbättra inflödet i lokalerna. IKSU har som ambition att hallen ska utgöra en samlingspunkt som lockar många att testa en äventyrssport. Anläggningen kommer att inneha OS-standard och även certifieras enligt Svenska Klätterförbundets guldstandard för klätterhallar. Certifieringen medför att stort fokus läggs på säkerhet samt att anläggningen ska hålla hög kvalitet för att vara funktionell.

- Klättring som sport växer snabbt i såväl Sverige som resten av världen, 2020 kommer det för första gången vara en OS-gren vid Tokyos Olympiska Spelen och vi är glada över att IKSU kan utvecklas med en klättringshall av den nya OS-standarden, säger Margareta Ericsson Lif, vd/sportchef IKSU.

Totalt kommer nybyggnaden omfatta ca 1800 kvm BTA. I samband med projektet kommer även mindre ombyggnationer ske i befintliga lokaler där ca 300 kvm berörs. Ombyggnationen sker för att få en effektivare och mer sammanhållen verksamhet för såväl medlemmar och kunder som personal och skapa bättre inpasseringsmöjligheter, flöden för besökare, samt förbättra service och försäljningsytor. Bygglovsansökan är påbörjad och planerad byggstart är april 2017 med inflyttning september 2018.