Till navigation Till innehåll (s)

Tre nya ledamöter i Akademiska Hus styrelse

Fredag, 28 april 2017
Idag hölls Akademiska Hus årsstämma i Stockholm och tre nya ledamöter valdes in i styrelsen. Utdelningen till ägaren fastställdes till 1 393 Mkr.

Styrelsen förstärks med tre ledamöter som har erfarenhet av fastighet och entreprenad, stadsbyggnad, digital fastighetsutveckling och av universitets- och högskoleområdet från ledande ställning.

Örjan Wikforss är arkitekt och professor i projektkommunikation. Han är ledamot av IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1996 och var ordförande i avdelning III Samhällsbyggnad 2007-2009. Han är också ledamot av styrelsen för Kungliga Operan och arkitektföretaget Tengbom. Han har medverkat i ett flertal styrelser och kommittéer, bland annat för; Svensk Byggtjänst, ISO, SAR, IT Bygg och Fastighet, IQ Samhällsbyggnad, Arkitekthögskolan i Umeå, Sveriges Arkitekter och stiftelsen Svensk Industridesign, SVID.

Caroline Arehult, är civilingenjör med inriktning bygg- och fastighetsekonomi. Hon är nybliven VD på Skanska Fastigheter i Stockholm och därmed ansvarig för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Stockholmsområdet. Efter att ha antagits till Skanskas traineeprogram har hon därefter haft flera roller inom Skanska Fastigheter, så som fastighetschef och marknads- och uthyrningschef.

Peter Gudmundson är forskare inom materialmekanik, professor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), där han utnämndes till rektor från 2007-2016. Han har arbetat vid Brown Boveri Research Centre i Baden i Schweiz, och som universitetslektor på KTH vid institutionen för hållfasthetslära åren 1986–1989 och var därefter VD för forskningsinstitutet  Swedish Institute of Composites (SICOMP) i Piteå 1989–1993. Gudmundson invaldes 2007 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

På stämman omvaldes Anitra Steen till ordförande. Britta Burreau, Kristina Ekengren, Christer Nerlich, Gunnar Svedberg, Ingemar Ziegler omvaldes som ledamöter.

Beslut om utdelning

Utdelningen till ägaren fastställdes till 1 393 miljoner kronor. Summan baseras på de ekonomiska mål som staten har ställt upp för Akademiska Hus. Kort beskrivet ska utdelningen uppgå till mellan 40 och 60 procent av resultatet efter skatt, efter åläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Utdelningen ligger på samma nivå som tidigare år och är i enlighet med målen från vår ägare och ska sättas i relation till vårt stora fastighetsinnehav som är värderat till 75 miljarder kronor.