Vi skapar en unik handelsplats för energi på Chalmers

Onsdag, 3 maj 2017
Energi är valutan. Chalmers är platsen. Nio partners går samman och skapar en unik handelsplats i Göteborg. Akademiska Hus får därmed Chalmers Campus Johanneberg som en testbädd för att hitta smartare sätt att ta tillvara energi effektivt.

– Vi får en fantastisk chans att prova helt nya vägar för hur vi kan använda energi ännu mer effektivt i framtiden. Vår utmaning kring energi har gått från att använda så lite energi som möjligt till att istället sätta fokus på att använda energin vid rätt tillfälle. Tanken är att vi ska skapa ett handelssystem där energi är valutan. Om du har överskottsenergi i en del av campus så kan den vara värdefull i en annan del. Detta ska vi skapa en digitaliserad handelsplats för. Ett campus kan ses som ett mikrosamhälle. Får vi detta att flyga i detta försök så kan vi växla upp det på campusområden i hela landet, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Avgörande frågor

Energifrågor är avgörande för att nå en hållbar global utveckling. Det är därför som FED finansieras av Urban Innovative Actions, Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar inom bland annat energi. I hård konkurrens har Göteborg fått chansen testa idén med en handelsplats för energi. Det hela är ett samverkansprojekt som är i startgroparna och en rad frågor ligger på bordet just nu. Hur kommer vår handelsplats för energi att designas? Vilka affärsmodeller kan vi använda? Hur ska vi kunna replikera våra resultat? Avgörande frågor besvaras under den första fasen av EU-projektet Fossil-free Energy Districts, FED. Engagemanget är högt bland de nio starka partners som håller på att ta fram den mest effektiva och flexibla energilösningen.

− Energibranschen förändras och här har vi en fantastisk möjlighet att utforska framtidens energisystem. Det unika i FED ligger i att skapa en lokal handelsplats för både el, värme och kyla, säger Claes Sommansson, tekniskt ansvarig i projektledningen.

Innovation kräver verkligen ett kreativt sinnelag. Det finns ingen arbetsgrupp där en partner arbetar på egen hand. Samarbete är det enda som gäller.

− Vi befinner oss i mitten av vår planeringsfas och varje partner hittar sin roll för att tänka ut den bästa lösningen för FED-systemet, säger Claes Sommansson.

Göteborgs Stad ligger i framkant när det gäller innovativa lösningar på miljöproblem. I år lanserar staden en särskild innovationsstrategi. FED passar definitivt in detta progressiva arbete för hållbar stadsutveckling.

Internationell uppmärksamhet

FED har redan fått både nationell och internationell uppmärksamhet. Flera nationella myndigheter följer projektet och Göteborgs Stads smart city-koordinator presenterade nyligen FEDs intentioner i Frankrike. 

Iréne Svensson är projektkoordinator och ansvarar för kontakten med det nya EU-programmet Urban Innovative Actions som finansierar FED. Hon är baserad på Johanneberg Science Park som på uppdrag av Göteborgs Stad koordinerar FED-projektet.

− Den här tidiga uppmärksamheten är väldigt stimulerande för oss som jobbar i projektet, säger hon.

Campus Johanneberg utgör FEDs testarena. Här finns unika möjligheter genom att det finns gemensamma inmatningspunkter för både värme, kyla och el. Akademiska Hus och Chalmersfastigheter förfogar sedan över distributionsnäten vilket skapar en perfekt arena. Forskare från Chalmers har redan startat sina simuleringar för att analysera effekterna av olika tekniska lösningar.

− Man kan se testarenan som ett Göteborg i miniatyr. Den har sitt eget fjärrvärmesystem och sitt eget elnät. Genom de två fastighetsägarna på campus, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter som båda är partners, kan vi adressera olika slags energibehov vilket är väldigt värdefullt för projektet, avslutar Claes Sommansson.

De pågående undersökningarna kommer att avslutas i juni. Då har FED nått sin första milstolpe. Nästa steg blir att bygga marknadsplatsen 1.0.

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED finansieras av Urban Innovative Actions, Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.