Vår webbplats använder cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Jag accepterar cookies

För ytterligare information

Ingrid Gustavsson
Strategisk fastighetsutvecklare
031-63 24 86
ingrid.gustavsson@akademiskahus.se

Campusplan Malmö universitet

Onsdag, 14 juni 2017
Idag arrangerar Malmö högskola och Akademiska Hus den första workshopen inom ramen för ”Campusplan Malmö universitet”. Den gemensamma planen ska säkerställa att den fysiska miljön stödjer lärosätets vision och strategier på lång sikt. Samverkan är alltid en framgångsfaktor men kanske är det än viktigare vid Malmö högskola som ligger mitt i staden.

De fysiska miljöerna är strategiskt viktiga för Malmö högskolas, snart Malmö universitets, attraktivitet och framgång. Malmö högskola den ligger mitt i och är starkt integrerad i staden – vilket ger både fördelar och utmaningar. Service- och upplevelsebehov kan enkelt tillgodoses, medan behov av grönska och lugna, ostörda platser är svårare att tillgodose. Det är också en utmaning för Malmö högskola att finna sin fysiska identitet och att bli synlig i stadens mångfald.

Worskshopen är den första av tre i campusplanens analysfas och inbjudna denna gång är representanter från företag nära campusområdena, kommunen och andra intressenter. Syftet är att få en bred bild av de möjligheter och utmaningar som finns för området och att få en samlad bild av de planer som redan finns. Sist men inte minst vill vi bygga och stärka nätverket med strategiskt viktiga samarbetspartners. Förhoppningen för dagen är att nå fram till en gemensam behovsbild för Malmö högskolas två campusområden.

Förankring och färdigställande våren 2018

Workshop 1, som arrangeras idag, fokuserar på planer och behov i de båda campusområdena Universitetsholmen och Sjukhusområdet utifrån högskolans, Malmö stads, grannföretagens och intressenters perspektiv. Workshop 2 efter sommaren lyfter studenternas och personalens behov och workshop 3 till hösten samlar beslutsfattare för att formulera vision och inriktning för den fysiska planen. Under vintern utarbetas campusplanen och under våren 2018 sker förankring med Malmö stad, grannar och intressenter.