Till navigation Till innehåll (s)

Humanistiska teatern i Uppsala nomineras till Årets Bygge 2018

Onsdag, 23 augusti 2017
Humanistiska teatern är en aula som både är storslagen och intim på samma gång. Så motiverar Byggindustrin nomineringen av Humanistiska teatern till Årets bygge 2018. Akademiska Hus byggde huset i nära samarbete med Uppsala universitet och det stod färdigt våren 2017.

– Vi ville få ett rum för hela universitet som har det humanistiska samtalet i botten. När de första skisserna kom 2013 var det tredje gången gillt för frågan, och äntligen kom ett beslut om ett genomförande, berättar litteraturprofessor Margaretha Fahlgren för Byggindustrin.

I nära samarbete med Uppsala universitet har Akademiska Hus uppfört en ny arena vigd till det humanistiska samtalet, Humanistiska teatern. Utöver teatersalong rymmer fastigheten även kontor, mötes- och undervisningslokaler.

Målsättningen har varit att skapa ett unikt rum för en gränslös dialog där humaniora manifesteras och synliggörs. Här ska människan som tänkande och skapande individ stå i centrum. Den Humanistiska teatern ska bjuda in till dialog inom universitet mellan ämnen och fakulteter, samt mellan universitetet och omgivande samhälle – lokalt, nationellt och internationellt.

– Tack vare ett nära och bra samarbete med universitetet har vi med Humanistiska teatern lyckats skapa en fantastisk plats på campus, där människor och idéer kan mötas. Jag tycker att vi har nått målet, att skapa en plats som bjuder in till dialog, säger Anders Pohl, projektledare på Akademiska Hus.

Huset kommer även att fungera som kommunikationsstråk för passage till och från befintliga byggnader inom campusområdet Engelska parken. Med teatersalong, kontor, mötes- och undervisningslokaler blir det ett tillskott till flera institutioner. Humanistiska teatern kommer även att vara tillgänglig för fristående verksamheter och kunna nyttjas kvällstid för olika evenemang, föreläsningar och möten.

Se film från Byggindustrin om Humanistiska teatern