HSB Living Lab firade 1-årsdagen med ministerbesök

Onsdag, 20 september 2017
För ett år sedan började de boende flytta in. Bostads- och digitaliseringsministern, Peter Eriksson, uppmärksammade detta med att besöka HSB Living Lab, där Akademiska Hus är en av samarbetsparterna.

– Vi försöker driva på från näringsdepartementet att få mer av testbäddar där vi kan använda ny teknik och HSB Living Lab är ett väldigt bra exempel på det, sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) under sitt tal i HSB Living Lab. 

HSB Living Lab är en unik forskningsarena placerad på Chalmersområdet i Göteborg. Ett helt hus inriktat på att hitta framtidens lösningar för ett hållbart boende. I ett år har nu de boende i de 29 lägenheterna varit en del av innovationsprojektet som är ett samarbete mellan näringsliv, stad och akademi. 2000 sensorer samlar dygnet runt in data om som kan användas för att hitta nya lösningar för framtidens boende.  

Under tisdagen uppmärksammades 1-årsfirandet med en eftermiddag, bland annat fylld av information om de forskningsprojekt som pågår i och kopplat till HSB Living Lab-huset och på Chalmers. Bland annat byggnadsintegrerade solceller, stadssimuleringar och forskning om hur mycket det byggs om inne lägenheterna presenterades.  

Akademiska Hus deltar som partner i HSB Living Lab. Här kommer studenter och forskare att bo och leva integrerat med forskningen. Nya material och tekniker kommer att testas och utvärderas och på så sätt ge en bild av vad framtidens studentboenden kommer att ställa för krav.