För mer information

Birgitta van Dalen
Marknadsområdesdirektör
031-63 24 53
birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Invigning av Samhällsbyggnadshuset på Chalmers

Fredag, 15 september 2017

Det omfattande ombyggnadsprojektet av Arkitekturhuset och Väg och Vatten 1-byggnaden till nya Samhällsbyggnadshuset på Chalmers campus Johanneberg är nu färdigställt. Idag invigdes byggnaden och verksamheten är i full gång.

Projekt Samhällsbyggnad som inleddes januari 2016 har inneburit en omfattande ombyggnad av Arkitekturhuset och kurshuset Väg och Vatten 1. Chalmers vision för verksamheten är att samverkan och integration ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad, där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår.

Ombyggnadsprojektets mål har varit att bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer. De nya lokalerna ska ge goda förutsättningar för möten mellan forskare och studenter från de olika institutionerna bland annat genom ett nytt centralt placerat café och en unik biblioteks- och studiemiljö, tillsammans med moderna arbetsplatser, mötesplatser och utbildnings- och studentmiljöer.

Fokus har varit att skapa en hållbar byggnad ur alla perspektiv. Samhällsbyggnadshuset har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver vilket var en stor teknisk utmaning beroende på byggnadernas ålder.

Totalt investerade Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter och Chalmers cirka 360 miljoner kronor i ombyggnadsprojektet.  Samarbetet med Chalmers, Chalmersfastigheter, Veidekke och White har varit framgångsrikt. Resultatet är en öppen och attraktiv kunskapsmiljö, väl anpassad till Chalmers verksamhet.

Kortfakta om projektet

Byggstart: Januari 2016

Färdigställande: Augusti 2017

Hyresgäst: Chalmers tekniska högskola

Verksamhet: Undervisning och forskning

Entreprenör: Veidekke

Byggherre: Akademiska Hus och Chalmersfastigheter

Arkitekt, projektering: White

Arkitekt, program: Inobi, KUB arkitekter och Case Studio

Ursprunglig arkitekt: Helge Zimdal

Certifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer om Cookies