Till navigation Till innehåll (s)

Konstnär prisas av Akademiska Hus för verket ”Hämnerskan”

Fredag, 8 september 2017
Vinnaren av Akademiska Hus konststipendium om 50 000 kr är Hanna Hulthén från Konstfack i Stockholm med sitt verk ”Hämnerskan”. Hanna är en av sex unga och lovande studenter från landets konsthögskolor som under hösten deltar i utställningen Permanens IV i Universitetsparken på Campus Valla i Linköping.

– Det känns jätteskoj att Hämnerskans historia får plats och uppmärksammas och jag är väldigt glad och stolt att blivit utvald till stipendiat ihop med henne, säger Hanna Hulthén, konststuderande på Konstfack i Stockholm.

Inför utdelningen av årets stipendium har juryn, bestående av representanter från Akademiska Hus och KiWi (Ulf Kihlander och Martin Wickström), lämnat följande motivering:

”Med sitt verk Hämnerskan återvänder Hanna till sin barndoms park. Hennes skulptur av flickan som har självsex på den flygande mattan är för henne ett sätt att återta det rum hon miste som 14-åring. Det egna rum där hon borde ha fått hitta sin egen sexualitet innan den möttes av andras. Det borde förstås vara en självklarhet, men så är det tyvärr inte.

Vi lever i en tid där det känns som att klockan vrids tillbaka. Det vi mödosamt uppnått i mänsklig frigörelse i alla former och som vi har tagit för givet känns idag hotat av bakåtsträvande krafter, både politiska och religiösa.

Hanna Hulthén lyckas på ett fantastiskt sätt kombinera ett starkt konstnärligt uttryck och teknisk skicklighet med ett viktigt innehåll. Hennes skulptur huggen i ek får oss att tänka både på Döderhultarens beväringar och Michelangelos Pietà.”

Juryn hade ett intressant, spännande men svårt arbete med sex mycket fina bidrag.

Permanens är en studenttävling som återkommande arrangerats av Akade­miska Hus med bidrag från konststuderan­de från landets olika konsthögskolor, idag ofta erkända och etablerade konstnärer. På 2017 års konstutställning presenterar sex unga och lovande konstnärer från fem olika konsthögskolor runt om i Sverige sina verk. En symfoni av intryck när de utan självcensur ignorerar det omöjliga och utmanar oss med sitt mod och sina idéer.

Hämnerskan av Hanna Hulthén
Hämnerskan av Hanna Hulthén på Campus Valla i Linköping.

Permanens erbjuder plats för nytänkande samtidigt som den fungerar som en språngbräda mot ett konstnärligt yrkesliv, en ambition och en av tankarna bakom utställningarna i Universitetsparken. Tillsammans med Linköpings universitet utvecklar Akademiska Hus kontinuerligt Campus Valla.