Stort EU-projekt för klimatsmarta lösningar

Tisdag, 26 september 2017
Göteborg har tillsammans med Nice i Frankrike, Utrecht i Nederländerna och fyra följestäder beviljats 18 miljoner euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt kallar IRIS. Det handlar bland annat om öppen data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Akademiska Hus är en av nio samverkansparter i Göteborg.

I Göteborg samarbetade nio parter i ansökan till projekt IRIS - Integrated and Replicable Solutions för Co-Creation in Sustainable Cities. Stadens ansökan valdes ut i tuff konkurrens med ansökningar från städer i hela Europa. Av de 18 miljoner euro som EU nu beviljat satsningen får Göteborg 3,8 miljoner euro, drygt 37 miljoner kronor, fördelat på fem år.

- Detta är ett av flera mycket intressanta EU-projekt som vi deltar i. Vi är glada att se att intresset ökat stort kring Akademiska Hus som partner i stora utvecklings och innovationsprojekt. Våra fastigheter i campusmiljö ger unika möjligheter som testområden tack vare sammansatta byggnadsbestånd tillsammans med en kompetent och långsiktig förvaltning, säger Peter Karlsson innovationsledare på Akademiska Hus. 

- På Chalmers bygger vi innovationsarenan JSP2 och deltar i EU-projektet FED (Fossile-free Energy Districts). Tillsammans med IRIS stärker vi området ytterligare som en ledande testbädd för innovation i Sverige och Europa, fortsätter han.

Den 1 oktober startar projekt IRIS i Göteborg, Nice och Utrecht. Smarta lösningar för energi, hållbara transporter ska tas fram och användningen av öppna data ska utvecklas. Inom ramen för projektet kommer bland annat nya lösningar inom förnybar energi, hur den kan lagras och styras, samt hållbara transporter att utveckla.  

Öppen data för fler klimatsmarta val

Göteborgs Stad samlar in mätvärden och data om allt ifrån vägbyggen, sophantering till luftkvalitet. Informationen görs tillgänglig som så kallad öppen data. Projektet ska verka för att den används av fler. Privatpersoner, föreningar och företag ska kunna dra nytta av den öppna datan exempelvis för att skapa informativa tjänster, kanske i form av appar, som sedan andra kan använda för att göra fler klimatsmarta val i vardagen.

Den öppna datan samlas i samtliga städer och delas kostnadsfritt i hela Europa så att jämförelser lätt kan göras mellan städerna.

Fakta

Fyra följestäder kommer att testa, utmana och replikera projektets lösningar för ökad spridning över Europa: Vaasa (Finland) Alexandroupolis (Grekland) Santa Cruz de Tenerife (Spanien) samt Focsani (Rumänien).

I Göteborg samarbetar nio parter – Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska Hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector, Tyréns och Riksbyggen. RISE och IMCG ingår i projektet, de kommer att arbeta mer övergripande på ett internationellt plan. Johanneberg Science Park kommer att ha den samordnande rollen i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Definition: Öppen data

Information från offentliga organisationer, som Göteborgs Stad, som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Informationen kan inte spåras till någon specifik person men används av organisationer och företag.

EU Smart Cities & Communities och Lighthouse

Projektet finansieras genom Smart Cities & Communities, Lighthouse projekt inom programmet Horizon2020. Läs mer hos EU.