Kontaktperson

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
031-63 24 60
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se
Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

Onsdag, 25 oktober 2017

Stark fastighetsmarknad ökar resultatet.

Under det tredje kvartalet visar Akademiska Hus ett starkt resultat, tack vare en stor värdeförändring i fastighetsbeståndet. Driftöverskottet är i princip oförändrat i jämförelse med föregående år. En rad nya digitala arenor och arbetsformer har testats för att fortsatt driva campusutvecklingen framåt.   

Delårsrapporten i sammandrag

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER

 • Hyresintäkterna uppgick till 4 190 Mkr (4 098).
 • Driftöverskottet uppgick till 2 993 Mkr (2 935), vilket är en ökning med 58 Mkr, hänförlig till driftsättningar och en tilläggsköpeskilling.

 • Resultatpåverkande värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 3 584 Mkr (2 488), vilket motsvarar en ökning av fastighetsvärdet med 4,9 procent (3,7).

 • Värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till –144 Mkr (–418).

 • Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 6 228 Mkr (4 703) och periodens resultat blev 4 783 Mkr (3 663).

 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under delårsperioden till 2 154 Mkr (2 103).

 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 5,4 procent (5,9) för rullande 12 månader. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet är oförändrat.

 

TREDJE KVARTALET

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 408 Mkr (1 358).

 • Driftöverskottet uppgick till 1 031 Mkr (1 030).

 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 1 667 Mkr (430).
  Förändringen förklaras huvudsakligen av sänkta direktavkastningskrav.

 • Räntenettot har förbättrats med 30 Mkr till –56 Mkr, vilket främst förklaras av det låga ränteläget.

 • Resultatet före skatt uppgick till 2 681 Mkr (1 199). Ökningen är hänförlig till värdeförändringar.


Som ett av flera företag arrangerade Akademiska Hus i september ett kreativt laboratorium om framtidens campus under Gather Festival 2017, en samlingsplats för företag, artister, innovatörer och många fler. Samma månad deltog också Akademiska Hus som partner till East Sweden Hack, ett av Sveriges största hackaton som kombinerar öppna data med Internet of Things. Under två intensiva dagar tävlade 20 lag och 80 deltagare om bästa lösning för ”City of the Future”.

– Ytterligare ett exempel på hur vi satsar på utveckling är vårt nyligen tecknade partnerskap med företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, som rankas som ett av världens bästa innovationscentrum. Vi har också gått in som samverkanspartner i IRIS, ett 5-årigt EU-projekt som handlar om att testa klimatsmarta lösningar för transport och energi, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.

Lagom till terminsstart kunde 600 medarbetare på Uppsala universitet flytta ihop från nio olika adresser till sin nya förvaltnings- och administrationsbyggnad, Segerstedtshuset, som byggstartade 2014. Även Samhällsbyggnadshuset på Chalmers har haft invigning under hösten efter ett omfattande ombyggnadsprojekt. Fokus har varit att skapa en hållbar byggnad ur alla perspektiv som bidrar till fler kreativa pedagogiska miljöer inom samhällsbyggnadsområdet.

Läs mer om Cookies