För ytterligare information

Birgitta van Dalen
Marknadsområdesdirektör
031-63 24 53
birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Akademiska Hus säljer del av fastighet i Göteborg till Chalmersfastigheter

Måndag, 2 oktober 2017

Akademiska Hus har tecknat avtal med Chalmersfastigheter AB om försäljning av Palmstedtsalen, Teknologgården, CA-huset och angränsande mark på Chalmersplatsen vid Chalmers Campus Johanneberg för 65 miljoner kronor.

Byggnaderna vid Chalmersplatsen 4 omfattar cirka 3 400 kvadratmeter och är en del av fastigheten Johanneberg 31:9. Byggnaden för central administration, det så kallade CA-huset, utgör Chalmers huvudentré där lärosätets ledning och rektorsfunktion sitter.

– Chalmersfastigheter har sedan en tid uttryckt en stark önskan om att själva äga entrébyggnaden och de lokaler där ledning och rektor sitter. Det känns viktigt för oss att kunna tillgodose den önskan, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Chalmersfastigheter AB tillträder den 2 oktober 2017.

Läs mer om Cookies