Mer information:

Fredrik Nyberg
Energi- och teknikchef
090-17 62 08
fredrik.nyberg@akademiskahus.se

Akademiska Hus satsar stort på solceller i Umeå

Torsdag, 19 oktober 2017

Campus Umeå blir än mer hållbart när en ny solcellsanläggning nu tas i bruk. Anläggningen, som är en av Umeås största, ska bidra till att campusområdet kan sänka sin energiförbrukning och utgöra ett viktigt bidrag för de hållbarhetsambitioner som finns för hela Universitetsstaden.

Solcellerna har installerats på taket till Naturvetarhuset och täcker en yta på 800 kvadratmeter. Med en toppeffekt på 130 kW ger den nya anläggningen en årlig leverans på 120 000 kWh. Satsningen på solceller ligger i linje med den campusplan som Akademiska Hus och Umeå universitet tillsammans slagit fast och där fokus på hållbara och energieffektiva lösningar är en viktig del i campusutvecklingen.

– Den nya solcellsanläggningen motsvarar 20 procent av Naturvetarhusets driftbehov av el, vilket är en siffra vi är väldigt stolta över att kunna leverera. Det här är ett av flera energi- och hållbarhetsprojekt som syftar till att minska energianvändningen och skapa förnybar energi. Det ligger helt i linje med vår energistrategi för att bygga ett hållbart campus, säger Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef för Akademiska Hus.

Akademiska Hus arbete med att hitta energieffektiva lösningar pågår ständigt. För att skapa än mer hållbara campus har företaget som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000. Tillsammans med flera andra aktörer ingår Akademiska Hus även i hållbarhetsprojektet Ruggedised som ska göra Universitetsstaden i Umeå till en så kallad Smart City. I projektet ingår bland annat att skapa 100 procent förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

– I Umeå tas hållbarhet på allvar och det märks tydligt, inte minst i utvecklingen av Universitetsstaden där vi tillsammans med en rad andra aktörer skapar energismarta lösningar i ett flertal innovativa projekt. Solcellsanläggningen på Campus Umeå är ett viktigt bidrag för att nå våra högt uppsatta energimål, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

Om Akademiska Hus energiarbete

Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000. Arbetet pågår runt om i landet med många olika lösningar. I dagsläget får vi till exempel över 20 miljoner kWh värme och 17 miljoner kWh kyla från geoenergi, frikyla och återvinning. Våra solcellsinstallationer genererar över en miljon kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Vi verkar även för att eliminera CO2-avtryck från energianvändningen vid drift i våra byggnader och för att uppnå 100 procent förnybar energi inom bolaget. En förutsättning för att nå våra mål är att kontinuerligt sänka energianvändningen i våra befintliga fastigheter och bygga energieffektivt. Samtidigt stärker vi vårt samarbete med både kunder och leverantörer för att på bästa sätt nå resultat som ger Sverige än mer hållbara campus.  

Läs mer om Cookies