För mer information

Peter Bohman
Marknadsområdesdirektör
018-68 31 09
peter.bohman@akademiskahus.se

Se bilder från Segerstedthuset i Uppsala

Fredag, 6 oktober 2017
Segerstedthuset samlar 600 medarbetare som tidigare varit utspridda på nio olika adresser. Universitetet i Uppsala har äntligen fått en ny förvaltnings- och administrationsbyggnad, som dessutom är en mötesplats för studenter.

Det första spadtaget för Segerstedthuset togs i oktober 2014 och under sommaren 2017 har inflyttning pågått. Den öppna arkitekturen har syftet att öppna för att fler möten uppstår mellan de som arbetar i huset men även göra verksamheten lätt nåbar för anställda, studenter och besökare.

Placeringen av huset är viktigt för tillgängligheten. En öppen och välkomnande byggnad bidrar till att integrera området bättre i stadsmiljön och med de omgivande kulturminnena. Ansvarigt arkitektkontor har varit danska 3XN. Målsättningen var att skapa en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet, som kan berika stadsbilden med respekt för den kulturhistoriska miljön och samtidigt representera hela det moderna Uppsala universitet.

Läs mer om Cookies