Kontakt

Susanne Malmgren
Chef Studentbostäder
08-685 77 04
susanne.malmgren@akademiskahus.se

Akademiska Hus deltog i Class Conference i Lissabon

Fredag, 17 november 2017

Under två fullspäckade dagar närvarade Akademiska Hus på studentbostadskonferensen The Class Conference 2017, som i år anordnades i Portugal. Studentbostadsfrågan diskuterades ur flera perspektiv och under konferensen lyftes även projektet Sthlm6000+ som startats på initiativ av Akademiska Hus och som med stor framgång bidragit till ökat byggande av studentbostäder i Stockholm.

The Class Conference samlar årligen studentbostadsaktörer från hela världen till två dagar med föreläsningar, studiebesök och seminarium. 2017 års upplaga ägde rum i Lissabon och huvudtemat för dagarna var den globala studenten och vilka utmaningar som branschen möter idag och kommer att behöva möta framöver. Akademiska Hus var på plats för att diskutera frågorna och ta del av vad som händer internationellt i branschen.

Med ökade möjligheter för studenter att röra sig över världen ökar också kraven på utformningen av och tillgången till studentbostäder. Både kulturella och ekonomiska skillnader speglades när Europas olika studentbostadsmarknader presenterades. En stor fråga under konferensen var hur såväl mottagande och integration av internationella studenter och forskare är en minst lika viktig faktor som tillgången till bostäder, när det kommer till att skapa konkurrenskraftiga lärosäten.

Sthlm 6000+ lyftes som framgångskoncept

Under en presentation av Sveriges studentbostadsmarknad togs samverkansprojektet Sthlm6000+ upp som ett gott exempel på hur flera aktörer arbetat tillsammans för att öka byggandet av studentbostäder i Stockholm. Projektet som pågått under fyra år startades på initiativ av Akademiska Hus och har samlat ett femtiotal aktörer som tillsammans bidragit till att minska bostadsbristen i Stockholm.

Sten Wetterblad som är ordförande för Sthlm6000+ berättade om projektet under seminariet Ace it! Affordable and comfortable experience. Han tryckte på vikten av att skapa ett varierat bestånd med många olika slags lägenheter, dels för att kunna möta större delar av student- och forskargruppen och dels för att inte låta ekonomiska förutsättningar vara ett hinder för högre studier. 

Läs mer om Cookies