För mer information

Marie Löwling
Fastighetschef
018-68 31 18
marie.lowling@akademiskahus.se

Gröna transportmedel och ökad tillgänglighet med elcyklar på Campus Ultuna

Torsdag, 9 november 2017

I veckan har en cykelpool med elcyklar kommit på plats på Campus Ultuna. Elcyklarna är gratis att låna och är en del av ett pilotprojekt för ett storskaligt elcykelnätverk i Uppsala. Elcyklarna kan användas både med eller utan motor och tar dig hela 30 km innan batteriet behöver laddas igen.

Under våren 2017 besökte en delegation från företaget Lishen i Kina Uppsala kommun. På agendan stod ett samarbete inom grön teknik, bland annat med fokus på el-fordon. Tillsammans med ett antal andra fastighetsägare i Uppsala har Akademiska Hus deltagit i projektet genom att låta installera en av cykelpoolerna på Campus Ultuna. Elcyklarna på Campus Ultuna kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt under november. Målet är att under 2018 kunna rulla ut projektet i större skala och få fler cykelpooler på plats runt om i Uppsala.

- Med elcyklarna hoppas vi kunna främja nästa generation transportmedel och bidra till fler gröna transportmedel i Uppsala. Det är ett spännande projekt som rimmar väl med både Akademiska Hus syn på hållbarhet och hur vi arbetar med tillgänglighet på och mellan våra campusområden, säger Marie Löwling, fastighetschef för Akademiska Hus vid Campus Ultuna.

Projektet drivs av ett företag som heter Dreamview AB. För att låna en elcykel skickar du ett mail till ted.hou@dreamviewab.com som ger dig instruktioner om hur du får tillgång till en av cyklarna. 

Läs mer om Cookies