Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Susanne Malmgren
Chef Studentbostäder
070 327 76 04
susanne.malmgren@akademiskahus.se

Ny undersökning visar hur nordiska studenter vill bo

Fredag, 17 november 2017

Studbo.jpg

Stort eller smått, delat eller eget boende är några av faktorerna som kartlagts i en undersökning om studenters tankar kring boendet under studietiden. I en enkätundersökning gjord av den nordiska föreningen för studentbostadsaktörer, NSBO, visas både likheter och skillnader mellan nordiska studenters nuvarande bostadssituation och vad som värderas högst i de olika länderna.

Finska, svenska och isländska studenter har besvarat frågor kring hur de bor idag och vad de skulle önska av sin studentbostad.  En stor skillnad synd i hur den nuvarande situationen ser ut, två tredjedelar av de isländska respondenterna svarar att de idag delar boende med en partner. I Sverige är den andelen mer än halverad, 30% bor ihop men de allra flesta uppger att de bor själva.

Även inkomsterna skiljer sig mellan länderna. I Finland har den genomsnittliga studenten minst pengar att röra sig med varje månad, 531 euro mindre än snittet hos de isländska studenterna (765 jämfört med 1296).

I samtliga tre länder vill studenterna helst bo i ett eget boende (med eget kök och badrum) hellre än delat. Men en skillnad kan ses i de som redan idag bor med delade ytor, de är nämligen i högre utsträckning positiva till att fortsätta bo så.

Läs mer och ta del av hela undersökningen på NSBOs hemsida.