Till navigation Till innehåll (s)

Ny undersökning visar hur nordiska studenter vill bo

Fredag, 17 november 2017

Studbo.jpg

Stort eller smått, delat eller eget boende är några av faktorerna som kartlagts i en undersökning om studenters tankar kring boendet under studietiden. I en enkätundersökning gjord av den nordiska föreningen för studentbostadsaktörer, NSBO, visas både likheter och skillnader mellan nordiska studenters nuvarande bostadssituation och vad som värderas högst i de olika länderna.

Finska, svenska och isländska studenter har besvarat frågor kring hur de bor idag och vad de skulle önska av sin studentbostad.  En stor skillnad synd i hur den nuvarande situationen ser ut, två tredjedelar av de isländska respondenterna svarar att de idag delar boende med en partner. I Sverige är den andelen mer än halverad, 30% bor ihop men de allra flesta uppger att de bor själva.

Även inkomsterna skiljer sig mellan länderna. I Finland har den genomsnittliga studenten minst pengar att röra sig med varje månad, 531 euro mindre än snittet hos de isländska studenterna (765 jämfört med 1296).

I samtliga tre länder vill studenterna helst bo i ett eget boende (med eget kök och badrum) hellre än delat. Men en skillnad kan ses i de som redan idag bor med delade ytor, de är nämligen i högre utsträckning positiva till att fortsätta bo så.

Läs mer och ta del av hela undersökningen på NSBOs hemsida.