Till navigation Till innehåll (s)

Karlstads universitetsbibliotek är Årets Miljöbyggnad

Torsdag, 23 november 2017

Universitetsbiblioteket_KAU_skymning_webb.jpg

Biblioteket vid Karlstads universitet har utsetts till Årets Miljöbyggnad vid Sweden Green Building Awards 2017. Den 15 år gamla byggnaden är den äldsta byggnaden i landet att uppgraderas till Miljöbyggnad Guld. Certifieringen är resultatet av ett långsiktigt målinriktat samarbete mellan Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet och Akademiska Hus som startade redan innan byggnationen.

I kväll delade Sweden Green Building Council ut utmärkelsen Årets Miljöbyggnad 2017. Tävlingen arrangeras årligen för att premiera projekt och personer som bidrar till hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Biblioteket vann med följande motivering:

"Att 15 år efter uppförandet kunna certifiera en byggnad på allra högsta nivå i Miljöbyggnad, helt utan ombyggnader eller renovering, är ett bevis på stor framsynthet, engagemang och driv i energi- och miljöfrågor, och på en byggnad utöver det vanliga."

– Det är fantastiskt glädjande för oss att ha blivit utsedda till årets miljöbyggnad, säger Jakob Harnesk, biblioteksdirektör vid Karlstads universitet. Jag har besökt många bibliotek men ingenstans har jag sett att man lyckats kombinera funktionalitet, utseende, arbetsmiljö och hållbarhet på det förnämliga sätt som här i Karlstad.  Tusentals studenter besöker oss varje dag och ser biblioteket som sin främsta arbetsplats. Utmärkelsen är för mig ett kvitto på att vi har lyckats med vår ambition.

Akademiska Hus har länge haft fokus på hållbar utveckling och miljöcertifierade byggnader. Universitetsbiblioteket i Karlstad är den hittills äldsta byggnaden i Sverige som har certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den allra högsta nivån i certifieringssystemet.

– Redan i Karlstads universitets beställning av biblioteket för drygt 15 år sedan gavs förutsättningar för oss att skapa en hållbar byggnad, men då fanns inte den svenska certifieringen Miljöbyggnad. Universitetet gav både tydliga miljömål och ställde tuffa energikrav. Utan deras framsynthet hade certifieringen inte varit möjlig idag, säger Birgitta van Dalen, marknadsdirektör på Akademiska Hus.

I samband med byggstart arbetade Akademiska Hus och Karlstads universitet fram ett Miljöprogram med en gemensam målbild för Universitetsbiblioteket, där även Karlstads kommuns miljömål vägdes in. Målsättningarna att skapa en så kallad Miljöbyggnad integrerades i miljöplanerna för projektering, entreprenad och förvaltning.

Arbetet med att certifiera biblioteket startade 2014 och efter en precertifiering enligt Miljöbyggnad Silver blev det tydligt att guldnivån var inom räckhåll.

Certifieringen ställer höga krav på allt ifrån materialval i produktionen till god innemiljö (i form av exempelvis ljusinsläpp) och låg energiförbrukning. I biblioteket har främst material vars miljöpåverkan var kartlagd använts och innemiljön är mycket ljus tack vare glasfasaden och taklanteriner. Dessutom är biblioteket (och hela campus) självförsörjande vad gäller värme och kyla tack vare det marklager som driftsattes 2014. Marklagret har minskat energianvändningen på hela campus med 60 procent sedan 2005.

Det var en framsynt och miljömedveten beställning, ett långsiktigt förvaltningsarbete i dialog och ett målinriktat uppgraderingsarbete har möjliggjort certifieringen enligt Miljöbyggnad Guld. Det är samma arbete och goda dialog som igår gav utmärkelsen Årets Miljöbyggnad 2017.