A house doubling up

Måndag, 18 december 2017
Den 15 december blev den andra etappen av renoveringen av fd Arkitekturskolan på Östermalm i Stockholm klar. I och med det skapades det plats för en ny skara kreativa unga företag i innovationsarenan A house.

A house

Akademiska Hus har sedan 2015 etappvis renoverat den för detta Arkitekturskolan, numera A house. Den första renoveringsetappen färdigställdes i januari 2017, och den andra etappen blev klar den 15 december 2017, vilket möjliggör för flera nya företag att flytta in.

Under 2017 flyttade även MR Cake med sin caféverksamhet in i bottenvåningen.

Byggnaden har förvandlats till en mötesplats för kunskap, kreativitet och entreprenörskap. Den 15 december färdigställdes den andra etappen av renoveringen,

Idag finns 250 medlemmar fördelade på över 30 företag i huset. Bland de nya som flyttar in syns Handelshögskolan i Stockholms SSE Business Lab som gett upphov till företagsraketer som till exempel Klarna och Budbee.

SSE Business Labs flytt till A house samanfaller med att man under 2017 rekryterat en ny chef i Douglas Stark:

- SSE Business Lab är en central del i Handelshögskolans innovationsarbete. Douglas tar med sig nätverk och praktiska erfarenheter från start-up-sektorn och kan som alumn från Handelshögskolan också bidra till att ytterligare förstärka SSE Business Labs position i vårt stora nätverk, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan. 

Flytten till A house, som är beläget mitt emellan Handelshögskolan och KTH, innebär att SSE Business Lab tar ett kliv närmare de många entreprenörsnätverk som finns runt KTH och samtidigt behåller närheten till kärnverksamheten på Handelshögskolan.

Läs mer om Cookies