Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson:

Jonas Hansson
Avdelningschef
072 248 25 40
jonas.hansson@akademiskahus.se

Akademiska Hus första DC-hus med solceller och batterilagring

Måndag, 11 december 2017

AWL_Skiss

Maximal nytta av solel är målsättningen med den pågående solcellssatsningen inom innovationsarenan A Working Lab som nu byggs på Chalmers. Genom att minimera omvandlingsprocessen mellan likström och växelström, och samtidigt nyttja batterilagring för en jämnare produktion ska projektet skapa nya erfarenheter för en skalbar och effektivare energianvändning.

- Vår ambition är att använda likström med minskad energiomvandling och på sätt få mindre förluster per kWh. Dessutom vill vi få större nytta av solelen dygnet runt och jämna ut produktionen genom batterilagring, säger Jonas Hansson, innovationsledare för projektet i innovationsarenan A Working Lab.

I nära samverkan mellan Akademiska Hus, RISE, Ramböll och ÅF undersöks vilken metod som är mest optimal. Utmaningen är att hitta leverantörer som kan förse A Working Lab med produkter som är kompatibla med likström.

- Vi undersöker vilka leverantörer som kan erbjuda produkter för DC (likström)-system och hur får vi ihop systemet på ett effektivt sätt. Det är komplext och det finns egentligen inga enkla svar. Vi utreder också vilka solcellsleverantörer som kan erbjuda kompatibla produkter, vilken typ och storlek av batteri som ska användas, samt hur mycket energi vi kommer att kunna lagra, säger Jonas Hansson.

Fokus för projektet är att hitta nytta ur ett större perspektiv. Omfattningen i kombination med att det parallellt är ett pågående byggprojekt är utmaningen.

A Working Lab - in Johanneberg Science Park, ska bli en långsiktig arena där innovationer testas inom en rad områden. Projektet strävar efter att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Guld och har höga ambitioner både vad gäller klimatanpassning och resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck.

Byggnaden ska stå färdig sommaren 2019.