För mer information

Magnus Öhrman
Gruppchef Energi- och teknik
013-36 45 15
magnus.ohrman@akademiskahus.se

Energibesparande samarbete resulterade i handlingsplan för hållbar utveckling

Onsdag, 6 december 2017

Vid Örebro universitet lever man numera efter en handlingsplan för hållbar utveckling (2017-2018). Handlingsplanens miljö- och energibesparande aktiviteter är resultatet av ett långt och gediget samarbete mellan Akademiska Hus och universitetet.

Ända sedan 2003 har Akademiska Hus och Örebro universitet haft gemensamma och löpande "energimöten". Mötesformen har varierat genom åren men på agendan har det alltid varit fokus på olika förslag på att hitta energibesparande åtgärder i husen på campus, samt i verksamheten som bedrivs i husen. Från universitetet har representanter från  Campusavdelningen, IT och säkerhet funnits med, men även studenterna. Tillsammans har man medverkat på mässor och utställningar för att sprida en medvetenhet om energifrågorna. Genom åren har olika energibesparande åtgärder gjorts och i takt med dem har resultaten synts tydligt på energimätningarna. En exempel på aktivitet som är sprungen ur energimötena är de årliga nattvandringarna som Akademiska Hus och universitetet gör tillsammans och där flera energitjuvar identifierats och åtgärdats.

- Att träffas regelbundet och visa hur energiförbrukningen ser ut över året, månaden och dagen ger oss en väldigt bra grund för att hitta samarbetsformer i energifrågan. Vi har fått chansen att visa vilken otroligt bra uppföljning Akademiska Hus har för energin och hur vi kan göra skillnad tillsammans. Genom mötena har vi hittat eldsjälar inom energiområdet på institutionerna och kunnat stötta dem för att driva frågan internt på universitetet, berättar Magnus Öhrman, gruppchef energi & teknik.

I den handlingsplan som universitetet nu lever efter finns ett antal aktiviteter som är resultatet av det mångåriga och framgångsrika samarbetet. Några av dessa är att utarbeta en systematik för mätning av energiförbrukning, att se över förutsättningarna för installation av en solcellsanläggning och installation av eluttag med avstängningsknapp på kontoret. I dagarna beviljades även ett projekt om att installera fler laddstolpar för eldrivna fordon på campus stöd från Naturvårdsverket. Genom deras satsning "Klimatklivet" beviljas årligen ett antal projekt som anses kunna göra en betydande klimatnytta bidrag för att stötta genomförandet. 

Akademiska Hus är både stolta och glada över den här typen av samarbete och att kunna bidra till lärosätenas arbete med hållbar utveckling. 

Läs mer om Cookies