Till navigation Till innehåll (s)

Forskningsprojekt om gröna avstressande arbetsmiljöer

Måndag, 4 december 2017

Ha¦èllbarhet_genre_5513.jpg

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp har genom Vinnovas innovationsprogram för hållbara städer tilldelats nära 10 miljoner för ett större forskningsprojekt. I fokus är gröna miljöer och dess betydelse för arbetsmiljön. Akademiska Hus är en av flera parter tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne med flera.

Forskningen syftar till att med miljöupplevelser så som grönska och naturintryck, göra arbetsplatser mer avstressande, trivsamma och stimulerande.

Akademiska Hus deltar tillsammans med flera fastighetsägare och projektet löper under en två-årsperiod. Syftet är att analysera förbättringsbehov, skissa, projektera och i några fall även genomföra miljöförbättringar, enligt en modell för återhämtande  (restorativa) miljöer vid arbetsplatser.

Sverige ligger i framkant vad gäller studier av gröna utemiljöer och miljökvaliteter och dess påverkan på människors välbefinnande. Tidigare resultat inom området visar att personer som vistas i en miljö med en lämplig kombination av gröna kvaliteter trivs bättre, har bättre kortminne och koncentration och visar mer empati gentemot varandra, vilket förväntas ge bättre samarbete och arbetsresultat.

- Vi arbetar aktivt med en inkluderande metod för utveckling av våra campusmiljöer. Det här är ett exempel på hur vi i samverkan med universitet och högskolor bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef vid Akademiska Hus.

Bland samarbetsparter i projektet finns Akademiska Hus, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Karolinska institutet, Region Skåne och SLU Movium.