Till navigation Till innehåll (s)

Klart för miljardinvestering i Ångströmlaboratoriet

Fredag, 15 december 2017

Angstrom_exterior_1100.jpg

Akademiska Hus och Uppsala universitet gör den största gemensamma satsningen någonsin genom en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet. Idag fattade Akademiska Hus styrelse beslut om att investera cirka 1,2 miljarder kronor i projektet. Satsningen omfattar två tillbyggnader om 30 000 kvadratmeter där lärosätets internationellt framstående forskning och utbildning kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö.

Det befintliga Ångströmlaboratoriet består idag av 72 000 kvadratmeter och rymmer bland annat forskning och utbildning inom rymdfysik, matematik, innovativ energi, materiallära och nanoteknologi. Här vistas dagligen cirka 5 000 forskare och studenter men verksamheten är nu trångbodd och i stort behov av större lokaler.

– Vi är glada över att kunna komma vidare i planerna med Nya Ångström och att utvecklingen av campusområdet fortsätter. Med investeringen skapas bättre förutsättningar för studenter och forskare, vilket stärker universitetet och området kring Ångström. Det är också en viktig satsning för hela Uppsala, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Utvecklingen av Ångströmlaboratoriet inleds med en tillbyggnad av en ny flygel mot söder som främst kommer att innehålla undervisningslokaler och kontorsplatser. Nästa steg blir en ny kubformad huvudbyggnad mot norr där drygt 1200 studenter och 400 anställda kommer att ha sin hemvist, däribland Institutionen för informationsteknologi som flyttar från sina nuvarande lokaler på ITC‐området. På så vis möjliggör de nya tillbyggnaderna att IT-forskningen kan knytas närmare den övriga verksamheten på Ångström.

– För att fortsatt kunna bedriva framstående forskning och utbildning är det viktigt att fortsätta utveckla de kunskapsmiljöer vi har. Ångströmlaboratoriet är internationellt välkänt och har gott renommé, med denna satsning stärker vi Uppsala universitets internationella attraktivitet ytterligare, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Skiss: Tema arkitekter

I huvudbyggnaden skapas Ångströmlaboratoriets nya entré som ska underlätta inpasseringen i huset. Här ska även finnas reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård, aula och plats att lyfta fram den verksamhet som bedrivs i Ångström. Den fysiska miljön ska stödja den pedagogik man vill jobba med i framtiden, både när det gäller undervisningslokalerna och mötesplatserna. Studenter, lärare och didaktikforskare har därför varit med under planeringsprocessen.

– Det här är en offensiv satsning för att Uppsala universitet ska behålla sin position bland världens 100 främsta universitet. Bland annat kommer nya tvärvetenskapliga miljöer inom exempelvis robotik och artificiell intelligens att skapas, säger Johan Tysk, vicerektor för naturvetenskap och teknik, Uppsala universitet.

Byggstart för flygeln är planerad till våren 2018 med inflyttning hösten 2020. Byggstart för huvudbyggnaden är planerad till hösten 2018 och med inflyttning våren 2022.