För mer information:

Peter Karlsson
Innovationsledare
031-63 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Forskare studerar innovationsprocessen inom A Working Lab

Onsdag, 24 januari 2018

Innovationsprocessen i bildandet av A Working Lab särskådas av följeforskare. Akademiska Hus vill med detta dra lärdomar och bli en aktiv aktör i den samverkansmiljö som nu utvecklas på Chalmersområdet i Göteborg.

– Det är en ambitiös satsning som Akademiska Hus gör och det är oerhört intressant att få följa detta på nära håll, säger Kamilla Kohn Rådberg, innovationsforskare inom teknikens ekonomi och organisation på Chalmers i Göteborg. 

Likt en fluga på väggen studerar hon under lång tid möten och dokumenterar hur arbetsprocessen kring Akademiska Hus nya innovationsarena i Göteborg ser ut.

A Working Lab ska bli en samverkansmiljö där hyresgäster och forskare deltar i innovationsprojekt. Idén är att hela byggnaden ska fungera som en testbädd där framtidens lösningar kan testas i samverkan mellan hyresgäster, leverantörer och forskare.

Men ett av de övergripande målen med innovationsarbetet i A Working Lab är också att utveckla hur man kan arbeta med innovation även i själva byggskedet. En rad projekt inom allt från mätdatahantering till träbjälklag med god akustik är därför redan i gång.

Skillnad mellan internt driven innovation, samverkande innovation och traditionella utvecklingsprojekt

I sin forskning studerar Kamilla Kohn Rådberg bland annat hur man organiserar för samverkande innovation, hur olika organisationer skiljer på vanlig utveckling och innovation men framförallt hur man agerar i samverkande innovation – i ”det organisatoriska mellanrummet”. I samverkande innovation blir det viktigt att se till det gemensamma och vad man uppnå tillsammans som var och en inte kan åstadkomma själva.

– Intresset för att se hur den här typen av arbetsprocess fungerar i praktiken är stort. Olika branscher kan ändå ha intresse av liknande arbetsprocesser.

Jämfört med mer traditionella utvecklingsprojekt med tydlig start- och slutpunkt, samt en klar målbild från början, så kan innovationsprojekt uppfattas som mer diffusa och osäkra. Det är mer dynamik i en innovationsprocess och det är inte givet vad slutresultatet ska bli. Därför kan det bli en utmaning för företag med rutiner och strukturer som inte är vana vid den sortens angreppssätt, menar Karolin Kohn Rådberg.

– Det är alltid en utmaning när man som företag vill testa nya vägar för hur man vill arbeta. Det kanske inte är alla projekt som kommer leda till innovation. Däremot kanske man utvecklar en förståelse för vad man behöver anpassa sig till och det kan vara ett resultat gott nog.

Erfarenheter viktiga för hel bransch

Projektet finansieras av CMB och Akademiska Hus. Förutom Kamilla Kohn Rådberg så ingår forskarna Anna Kadefors och Pernilla Gluch i projektet. Förhoppningen är att forskningen och erfarenheterna från A Working Lab ska komma Akademiska Hus till nytta, men också branschen i stort. 

 

 

Läs mer om Cookies