Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Affärsutvecklare
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

A Working Lab bryter ny mark för digitala och intelligenta hus

Måndag, 12 februari 2018

digitaltvilling.jpg

Med A Working Lab på Chalmersområdet i Göteborg vill Akademiska Hus genom flera innovationsprojekt hitta nya vägar för hur man kan bygga digitala och intelligenta hus. Genom att korsa digitala byggmodeller med teknisk information finns stor utvecklingspotential, menar Mats Mogren, IT-driftansvarig på Akademiska Hus.

– Att samla in data är jätteviktigt, men det är analysen och hanteringen av informationen som kan skapa riktigt intelligenta hus.

Inom A Working Lab kommer det att finnas mycket teknisk information. Allt från luftfuktighet, temperatur, koldioxidnivå, energiåtgång, ljudnivå, rumsbokningar, närvaro, och så vidare kommer att mätas. All denna information måste sedan hanteras på ett effektivt och säkert sätt. Hur man ska samla in och hantera all denna information är ett arbete i sig – ett område som ett av innovationsprojekten inom A Working Lab nu tittar närmare på.

Nästa steg är kanske det mest spännande. Hur kan man tillgängliggöra teknisk information så att den skapar verklig nytta i vardagen för bredare grupper? På exempelvis ett universitet kan det handla om studenter, forskare, lärare, fastighetsförvaltare med flera.

Vi testar nu att mata in teknisk information i 3D-modeller, antingen illustrerade modeller, eller scannade modeller. På det sättet kan man navigera sig genom ett hus och exempelvis se hur lokalerna ser ut innan man väljer var man ska studera. Som förvaltare kan du få en exakt beskrivning om vilken energikälla som är trasig, du behöver inte felsöka ett helt tak.

– Det här kan bli banbrytande i vår bransch och vi ser att det skulle skapa stor nytta för våra kunder, Sveriges universitet och högskolor. Möjligheterna är oändliga, om vi bara hittar ett enkelt och tydligt sätt att presentera all information på, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Ett mer digitalt hus, som A working Lab, ger också större möjligheter till att tidigt parera och justera energiförbrukningen. Genom att integrera bokningssystem med annan teknisk information finns möjlighet att använda fastigheten mer effektivt, och på så vis spara energi.