För mer information:

Marie Joelsson
Projektledare
072 743 25 84
marie.joelsson@akademiskahus.se

Planer för utomhuskontor vid A Working Lab i Göteborg

Måndag, 19 mars 2018

Ny teknik ger helt nya möjligheter, även för var och hur vi arbetar. Det är normer om hur man arbetar som styr medarbetares förmåga att tänka nytt, sa Susanna Toivanen, professor vid Mälardalens högskola, under en inspirationsdag i Göteborg om utomhuskontor.

A Working Lab som nu uppförs vid Chalmers ska bli en innovationsarena där framtidens arbetsplatser och lärandemiljöer skapas och där digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Det gäller även för utemiljön. Men hur skapar vi en levande plats utanför byggnaden som främjar både mötet mellan människor och nya arbetssätt? Under en inspirationsdag deltog en blandning av kompetenser från hyresgäster, fastighetsägare och forskare till arkitekter, studenter, designers och Göteborgs Stad med flera för att hitta vägen framåt.

- Jag ser stora möjligheter med utomhuskontor. Vi kan komplettera våra kontor med flera spännande arbetsplatser som möter helt andra behov. Dessutom utvecklar vi nya typer av mötesplatser och skulle nyttja våra gröna miljöer än bättre, säger Marie Joelsson projektledare Akademiska Hus.

Forskning om utomhuskontorsarbete 

Susanna Toivanen är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och inbjuden som key note speaker. Toivanens forskning är fokuserad på hälsa och arbetsprestation i relation till utomhuskontorarbete.

Vad har ni genomfört för studier?

- Vi har tre pilotstudier där vi ställt frågor om utomhusarbete och vilka uppgifter man gör utomhus. Och av de som inte arbetar utomhus idag kan över 50 procent tänka sig att göra det i framtiden. Vi har också undersökt vad man behöver för att kunna arbeta utomhus. Högst på önskelistan kommer wifi, tillgång till el, regnskydd, solskydd och en skön plats att sitta på. Det finns ju många olika sätt att arbeta utomhus. Vi har inte utforskat hälsovinsterna med utomhuskontor ännu. Däremot har vi ett projekt igång i Malmö som vi hoppas kan ge oss mer resultat att arbeta vidare med. Nästa steg är att studera en utvald grupp i jämförelse med en referensgrupp och undersöka hur faktorer som dagsljusintag, fysisk aktivitet, hälsa, återhämtning, och kreativitet påverkas av regelbundet utomhuskontorsarbete.

Vilka incitament får medarbetare att ändra sitt beteende och använda nya platser för att arbeta, till exempel utomhus?

- Det behövs både legitimering från ledningen att det är okej att arbeta utomhus och riktlinjer om vad man kan jobba med utomhus. Det finns många normer om hur arbete ska gå till och vad som anses vara arbete. I och med att den tekniska utvecklingen har gått framåt och att vi numera kan arbeta var som helst och när som helst finns det möjligheter vi inte har utnyttjat till fullo. Samtidigt har vi ett arbetsliv idag med ökande arbetsbelastning och krav, psykisk ohälsa och de sjukskrivningar det medför. Hur vi arbetar förebyggande för en bättre hälsa är en viktig fråga. Från forskningen om naturens effekter på hälsa har vi starka evidens att utomhusmiljöer bidrar till människors välmående. Det är därför angeläget att vi värnar om våra grönområden i urban miljö. Parker är inte enkom för rekreation utan också för arbete, säger Susanna Toivanen.

Projekt i samverkan

Under dagen presenterade studenter från Teknisk Design vid Chalmers sitt arbete om hur de bullerdämpade modulerna från Vinnova-projektet TOR Tysta Offentliga Rum kan användas i en utomhuskontorsmiljö. Inspirationsdagen arrangerades av RISE, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, FOG, IMCG, Chalmers och Case Studio.

 

Stomarbete pågår vid byggarbetsplatsen för A Working Lab. Byggnaden skall stå färdig hösten 2019.