Bloms hus nominerat till ROT-priset

Fredag, 23 mars 2018
Idag gick Stockholms Byggmästareförening ut med information om vilka fem projekt som är nominerade till ROT-priset 2018. Bloms hus på Stockholms universitet är ett av de nominerade.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggnation i Stockholm och i år tävlar fem projekt om utmärkelsen. De nominerade bidragen till ROT-priset ska alla vara  goda exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.

Om Bloms hus
Bloms hus är en byggnad från 1800-talet som uppfördes av Kungliga lantbruksakademien på experimentalfältet, som området kallades innan Stockholms universitetsområde i Frescati anlades. Bloms hus är ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen och även blåklassat enligt stadens klassificering, idag används det av Stockholms universitets ledning samt avdelningen för planering och ledningsstöd. Akademiska Hus förvaltar och äger byggnaden.

Årets vinnare presenteras fredagen den 25 maj.

Bloms husBlom hus.

Läs mer om Cookies