För mer information

Per Löveryd
Energiingenjör
070 290 74 20
per.loveryd@akademiskahus.se

Stark innovationsmiljö i Göteborg

Tisdag, 27 mars 2018

Göteborgs starka innovationsmiljö bidrar med exempel på projekt som kan göra europeiska städer mer energieffektiva, hållbara och attraktiva. Nu i veckan står Göteborg som värd för ett internationellt projektmöte för EU-satsningen IRIS Smart Cities. Mötet hålls på Chalmers campusområde i Johanneberg där deltagarna får möjlighet att besöka flera av projektets testarenor.

Campus Johanneberg är demonstrationsdistriktet inom IRIS Smart Cities. Här testas lösningar och koncept som sedan kan kopieras och användas på andra ställen inom staden, men även i andra europeiska städer.

- IRIS är ett av flera mycket intressanta EU-projekt som vi deltar i. Inom ramen för detta EU-projektet testar vi nya sätt att via solceller överföra likström, säger Per Löveryd innovationssamordnare Akademiska Hus.

Projektet med solceller är unikt och syftar till att testat överföring av likström från solceller via batterisystem till en byggnads likströmsystem samt att lagra kyla i ett PCM-lager (Phase Change Material). Projektets totala budget är cirka 180 miljoner kronor och det berör flera parter både lokalt* och i EU. 

- På Chalmers Campus Johanneberg bygger vi just nu innovationsarenan A Working Lab med närmare 14 pågående innovationsprojekt. Dessutom deltar vi i en rad andra EU- och samverkansprojek på Campus Johanneberg som till exempel FED (Fossile-free Energy Districts), fortsätter Per.

Smarta energiprojekt på gångavstånd

Inom gångavstånd på Campus Johanneberg finns bland annat HSB Living Lab, där de boende ges möjlighet att följa sin egen och sina grannars energiförbrukning i syfte att minska elanvändningen. Här stannar och laddas också elbussarna på linje 55 som är en del av det större ElectriCity-samarbetet. Finansieringen från IRIS Smart Cities kommer bland annat att göra det möjligt att ta till vara andrahandsbatterier från bussarna och använda dem för energilagring i Riksbyggens Positive Footprint Housing-projekt, Bostadsrättsföreningen Viva, som byggs ett stenkast bort.

Kartläggning pågår

Projektet IRIS Smart Cities startade i oktober 2017 och just nu pågår arbetet med att kartlägga goda exempel från de tre lighthouse-städerna Göteborg, Nice (Frankrike) och Utrecht (Nederländerna). Smarta lösningar inom till exempel energieffektivisering, öppna data och infrastruktur ska sedan utvecklas och implementeras i fyra följestäder: Vaasa (Finland), Alexandroupolis (Grekland), Santa Cruz de Tenerife (Spanien) och Foscani (Rumänien). I varje stad deltar flera företag och organisationer och representanter för samtliga 43 parter kommer till mötet i Göteborg den 27 - 29 mars för att dela med sig av sina erfarenheter samt att slipa på färdplanen framåt. Det kommer också att bli tillfälle för deltagarna att göra studiebesök på de närliggande HSB Living Lab, Electricity och Brf Viva.

 

* Partners i Göteborg: Göteborg Stad, Johanneberg Sciencepark, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Chalmers, Reis, HSB, Riksbyggen, Thyrens, Metry och Akademiska Hus.

IRIS Smart Cities 2nd Consortium Plenary Board

När: 27-29 mars

Var: Sven Hultins Gata 9

Representanter för media är välkomna att delta på delar av mötet. Kontakta Eva Hellberg, eva.hellberg@johannebergsciencepark.com, tel +46 709 58 21 10, för mer information.

Fakta: Göteborg – Lighthouse City

I Göteborg samarbetar nio parter i IRIS Smart Cities – Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Akademiska hus, Chalmers, HSB, Metry, Trivector, Tyréns och Riksbyggen. Även RISE och IMCG ingår i projektet på ett mer övergripande internationellt plan. Johanneberg Science Park har den samordnande rollen i Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad. Hela projektet har en budget på 170 miljoner svenska kronor under fem år.

Läs mer om projektet IRIS Smart Cities

EU Smart Cities & Communities och Lighthouse

Projektet finansieras genom Smart Cities & Communities, Lighthouse-projekt inom programmet Horizon2020.

Läs mer här!