Mer information:

Monir Loudiyi
Kommunikationsstrateg
031-63 24 72
monir.loudiyi@akademiskahus.se

Akademiska Hus kallar till årsstämma med efterföljande seminarium

Fredag, 6 april 2018

Den 27 april 2018 håller Akademiska Hus årsstämma på A House i Stockholm. I samband med stämman arrangeras även Aha-seminarium med tema ”Rummets betydelse – för lärande och digital transformation”.

Vid årsstämman väljer aktieägaren bland annat styrelse och revisorer samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Stämman beslutar också om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och i förekommande fall, ändringar i bolagsordningen. Årsstämman äger rum under förmiddagen 27 april och under eftermiddagen bjuds det på inspirerande föreläsningar, en rad aha-upplevelser och givande dialog om hur Kunskapssverige står rustat för framtiden när det gäller pedagogiska miljöer.

Bland annat kommer Lisbeth Lundahl, professor på Umeå Universitet att presentera resultat från ett forskningsprojekt om studentaktivt lärande i flexibelt användbara lärandemiljöer. Keynote speaker är hjärnforskaren Katarina Gospic som svarar på frågan;

– Hur påverkar ett rum vår hjärna?

Det bjuds även på innovationsprojekt från Ulf Däversjö, direktör för Innovation och hållbar utveckling vid Akademiska Hus och statens perspektiv på innovation i de statliga bolagen från Carl Rosén, avdelningschef på Näringsdepartementet.

Det och mycket annat kan du läsa mer om på länken nedan.

Läs mer om Cookies