För mer information:

Tommy Stjernfeldt
Senior rådgivare/projektledare Biomedicum
08-685 75 35
tommy.stjernfeldt@akademiskahus.se

Biomedicum tvåfaldigt nominerad till Glaspriset

Torsdag, 5 april 2018

Snart delas Glaspriset ut till Sveriges bästa glasbyggnad. Bland de 20 nominerade bidragen finns det nya avancerade forskningslaboratoriet Biomedicum som Akademiska Hus har byggt åt Karolinska Institutet på Campus Solna. Och byggnaden har inte bara fått en nominering utan två.

I april öppnar Biomedicum portarna och kommer, som ett av Europas största forskningslaboratorium, att ge plats för upp till 1 600 forskare och övrig personal vid KI. Byggnaden sträcker sig över elva våningar och är utrustad med spetsteknologi för att möjliggöra världsledande experimentell forskning. Biomedicum ska främjar interaktion, nya samarbeten och utbyte av erfarenheter, idéer och tekniker över gränserna när flera vetenskapliga discipliner för första gången samlas under ett och samma tak. För Akademiska Hus är det vårt enskilt största byggprojekt någonsin, som nu står klart före utsatt tid och till en lägre kostnad än beräknat.

Nyligen offentliggjordes nomineringarna till årets upplaga av Glaspriset. Bland de nominerade bidragen finns både huvudbyggnaden Biomedicum men även byggnaden som kallas KMB, en fristående del av Biomedicum som ligger intill huvudbyggnaden.  

Ur tidningen Glas beskrivning av våra nominerade projekt:

Biomedicum

”Den nya byggnaden är inte bara tänkt som ett hus i campusparken, utan ska också rymma delar av parken inuti byggnaden. Genom ett glasövertäckt grönt atrium fortsätter campusområdets uterum in genom byggnaden och förstärker det gröna campusområdets sociala kvaliteter – vilket gynnar kunskapsdelningen och det tvärfackliga arbetet. Byggnadens öppenhet uppnås bland annat genom en transparent, inbjudande undervåning med åtkomst till atrium, café och offentliga utställningsrum. Biomedicum blir därmed knutpunkten i området – en tydlig ikon för den forskning i världsklass som Karolinska Institutet står för.”

KMB

”Projektets tekniska komplexitet återspeglas på fasadernas utformning och funktion där slutprodukten efter en ingående projektering, provningar och utveckling av ett nytt fasadsystem utmynnade i en fullskalig mock-up. På ”ytan” en relativt vanlig glasfasad med screentryckt glas men innehållet ett komplett beklädnadssystem med integrerade fasadfönster där helheten ger en ren exteriör av enbart glas. Det nyutvecklade beklädnadssystemet är ett structural glazing-system där glasen i fabrik är limmade till en bakomliggande bärstruktur som i sin tur appliceras till montageprofiler. Glasens design med ett linjärt screentryck mönster i två kulörer ställer stora krav i alla skeden från projektering till installation då även beklädnadsglasens mönster harmonierar med isolerglasen. Fasadfönsterna har även objektanpassats för att kunna integreras med fasadbeklädnad och även utvecklats med ett tätningssystem som gör konstruktionen tre gånger tätare än ett vanligt fasadfönster. ”

Om Glaspriset

Glaspriset är Glasbranschföreningens tävling om bästa glasbyggnadsprojekt, hela eller delar av glasbyggnad. Priset delas ut i samband med Nordbyggmässan i Stockholm den 12 april till såväl arkitekter och fastighetsägare som till glas- och metallentreprenörer. Vinsten består av diplom samt glasobelisker till byggherre, arkitekt och glasentreprenör.

Läs mer om Cookies