Kontakt

Susanne Malmgren
Chef Studentbostäder
070 327 76 04
susanne.malmgren@akademiskahus.se

Akademiska Hus firar överlämning av nybyggda studentbostäder på KTH Campus

Fredag, 29 juni 2018

Under fredagen firade Akademiska Hus sin första överlämning av student- och forskarbostäder av våra första nybyggda hus. Överlämningen skedde till KTH Bostad och avser tre av fem hus i projektet som internt kallas för Draconis studentbostäder KTH. Överlämningen firades med kaffe och glass tillsammans med KTH Bostad som administrerar uthyrningen av lägenheterna.

De fem husen på KTH Campus är Akademiska Hus första student- och forskarbostäder som byggts nya och färdigställts i egen regi. För de tre husen som nu står färdiga ryms 138 lägenheter fördelade på både ettor, tvåor och trippletter, med rum för totalt 227 studenter. Lägenheterna är fullt utrustade och möbleras av IKEA. I lokalen som finns på bottenplan i ett av husen finns en cafélokal som man hoppas kunna starta upp så snart som möjligt. KTH blockförhyr samtliga lägenheter och kommer främst att erbjuda internationella studenter ett boende på campus.

- Med studentbostäder på campus kan området utvecklas till att vara levande dygnet runt. Det kommer också att innebära en internationalisering av campus eftersom många av våra lärosäten kommer att hyra ut till främst internationella studenter och forskare, berättar Susanne Malmgren, fastighetschef för Akademiska Hus studentbostäder.

På samma sätt som att Akademiska Hus strävar efter att skapa levande campus vill vi också att våra studentbostäder ska fyllas av liv. Inte bara ska de vara en plats att bo på, utan även en plats där man kan möta studenter och forskare från hela världen. Rum för lärande blir ett be­grepp som Akademiska Hus tar med sig även till sina student­bostäder.

Susanne berättar vidare att namnet, Draconis, kommer från Akademiska Hus val att döpa samtliga av sina studentbostadsprojekt efter olika stjärntecken och landskapsstjärnor. För att skapa en gemensam nämnare och igen­känning för bolagets student- och forskarbostäder som nu byggs över hela landet har man tagit av­stamp i något som förenar oss alla, oavsett varifrån vi kommer för att bo, studera och fors­ka just här - stjärnhimlen. Man kan samla alla under ett tak, men man kan också samla alla under samma himmel, eller varför inte samla alla stjärnor under samma tak - nämligen Aka­demiska Hus tak.

Bild: Utopia

De resterande husen två husen har en planerad inflytt till våren 2019.