För mer information

Richard Block
Fastighetsförvaltare
031-63 25 46
richard.block@akademiskahus.se

Chalmers Kraftcentral 4.0

Torsdag, 14 juni 2018
På Chalmers byggs just nu en ny, världsunik multibränslepanna för forskning kring omvandling av förnybara bränslen. Ett viktigt steg på vägen togs i dagarna då den stora silon, som ska förse pannan med bränsle restes. Nu startar monteringen av själva pannan och uppgraderingen till ”Kraftcentralen 4.0”.

Multibränslepannan är en integrerad del av Chalmers kraftcentral och kommer både att ge värdefull kunskap om hur framtidens energisystem kan blir mer fossilfritt och värma byggnaderna på Chalmers campus. I kraftcentralen har Chalmers bedrivit avancerad forskning sedan 40-talet och anläggningen har uppgraderat och byggts ut i omgångar och nu är det alltså dags igen för ett större utvecklingssteg.

Kraftcentralen 4.0 tas i drift under hösten 2018 som ett resultat av ett nära utvecklingssamarbete mellan Chalmers och Akademiska Hus.
Anläggningen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. Akademiska Hus ansvarar för driften av Chalmers kraftcentral, vilket bland annat innebär att forskarna kan fokusera helt på forskningen. Driftspersonalen tillgodoser forskarnas önskemål samtidigt som de alltså förser byggnaderna på Chalmers med värme och kyla.

För Akademiska Hus del är satsningen också ett led i det strategiska hållbarhetsarbete, med mål att bland annat samarbeta med våra kunder kring hållbarhetsinitiativ och minska mängden levererad energi med 50 procent till 2050 jämfört med 2000 års förbrukning.

Läs mer om Cookies