Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Birgitta van Dalen
Utvecklingsstrateg Lärandemiljöer
070 259 24 53
birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Forum Medicum ett steg närmare verklighet

Onsdag, 20 juni 2018

1100px_Forum_Medicum_skiss_HenningLarsen.jpg

Byggnadsnämnden har nu beslutat om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av BMC i Lund. Förslaget innebär att all utbildning vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet och en stor del av forskningen kan samlas på ett ställe. Lärosätet tillsammans med Akademiska Hus kan därmed fortsätta utvecklingen av Forum Medicum.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet ser ett behov av att skapa ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum med en naturlig mötesplats genom att samla fakultetens hela utbildningsverksamhet i Lund och en stor del av fakultetens forskning i Lund. Därför har Akademiska Hus, som äger fastigheten, ansökt om en planändring. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten och anpassa markanvändningen till forskning och undervisningsändamål samt i viss mån publik verksamhet inom fastigheten.

– Forum Medicum är en viktig strategisk framtidssatsning för Medicinska fakulteten som vi hoppas ska leda till fruktsamma samarbeten mellan våra olika discipliner och ett mer tvärvetenskapligt förhållningssätt. För våra studenter kommer det samlade studentcentrumet ge möjligheter till ett mer interprofessionellt lärande, säger Erik Renström, dekan för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen ska kopplas samman med en ny byggnad mot Sölvegatan. Akademiska Hus har, tillsammans med Lunds universitet, genomfört ett parallellt uppdrag med tre arkitektkontor där vi valde att gå vidare med ett gestaltningsförslag av Henning Larsen Architects, som nu ligger till grund för planarbetet.

– Beslutet är glädjande då det innebär att vi nu kan fortsätta arbetet med att skapa en modern kunskapsmiljö för hälsovetenskaplig utbildning och forskning i Lund. Byggnaden kommer att bli en viktig del i den Medicinska fakultetens framtida utveckling, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Strategiskt läge

Nya Forum Medicum får ett strategiskt läge i mötet mellan Kunskapsstråket och Sjukhusstråket, vilket i ramprogrammet för Sjukhusområdet och Södra Universitetsområdet anges som en viktig punkt som bör förstärkas. Tanken enligt ramprogrammet är att husens bottenvåningar med publika utrymmen ska vändas mot Kunskapsstråket på Sölvegatan för att på så sätt ge gatan mer liv.

– Det är glädjande att vi nu möjliggör för Lunds universitet att satsa på nya Forum Medicum i anslutning till BMC och Universitetssjukhuset. Detta kan lyfta hela Sölvegatan, Forum Medicum har goda förutsättningar att tävla med LUX och Skissernas museum i gestaltning och kan göra Lund ännu trevligare och spännande att leva, studera och arbeta i, säger Björn Abelson (S) ordförande i byggnadsnämnden.