Kreativa studenter tog fram förslag på appar för vardagskommunikation med kunder och hyresgäster

Måndag, 4 juni 2018

I slutet av maj hölls slutredovisningar av ett studentprojekt som pågått under vårterminen. Projektet har innehållit en uppgift för ett antal studenter inom digital design och webbutveckling att fokusera på hur Akademiska Hus vardagskommunikation med kunder och hyresgäster kan förbättras. Presentationerna innehöll kreativa applösningar och en förbättrad upplevelse och mer effektiv process för vår felanmälan.

Under våren har ett 30-tal studenter inom digital design och webbutveckling vid YRGO (högre yrkesutbildning i Göteborg) arbetat med ett case för Akademiska Hus. Uppgiften har bestått i att ta fram en mobil lösning för hur Akademiska Hus ska kunna förbättra och förenkla sin vardagskommunikation till alla de som studerar och arbetar på våra campus runt om i Sverige. Varje dag besöker ca 300 000 personer våra lokaler och det är därför viktigt med effektiva kanaler för att informera om vilka åtgärder och arbeten som pågår i lokalerna och på campusområdet.

Studenternas olika förslag på lösningar var både kreativa, framtidsinriktade och väl genomtänkta. Sammantaget bjöd redovisningarna på nytänkande app-lösningar med pushfunktioner för informationsutskick och funktioner som gör störningsinformation och informationsutskick om vad som händer i våra byggnader och campus mer relevant och träffsäkert. Gränssnitten var både iögonfallande och användarvänliga för både den som skapar innehållet i appen och för de som tar emot informationen. Flera av studenterna hade även lyft fram Akademiska Hus felanmälansfunktion på webben och gjort den till en mer användarvänlig, effektiv och framförallt trevligare upplevelse.  

Appförslag från Vigfus Valgeirsson, Filip Petersson, Henrik Bielsten, Viktor Lassing.

Appförslag från Peter Bartel, Ellen Neuman, Linn Tunberg, Joakim Sjöbäck.

Appförslag från Gabriel Aanesen, Christoffer Modigsson, William Martinsson, Sarah Bengtsson.

Samarbetet med YRGO har varit enormt givande och framförallt roligt! Akademiska Hus har ett stort fokus på kundnöjdhet och vardagskommunikationen är en viktig del av den. De prototyper som resenterades innehåller många konkreta förslag att inspireras av.