Kontaktperson

Fredrik Kronqvist
Projektområdeschef
070 580 32 83
fredrik.kronqvist@akademiskahus.se

Nu drar första etappen av nya Ångström igång

Fredag, 15 juni 2018

Med start den 15 juni påbörjas utvecklingen av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Det är tillbyggnaden av en ny flygel mot söder som byggstartar och som när den står klar främst kommer att innehålla undervisningslokaler och kontorsplatser.

Akademiska Hus och Uppsala universitet gör den största gemensamma satsningen någonsin genom en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet. Akademiska Hus investerar cirka 1,2 miljarder kronor i projektet, som omfattar två tillbyggnader om totalt 30 000 kvadratmeter där lärosätets internationellt framstående forskning och utbildning kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö.

Utvecklingen av laboratoriet sker i två etapper. Den första och mindre omfattande påbörjas nu innan sommaren och innebär en utbyggnad av en befintlig flygelbyggnad mot söder. I oktober sker sedan byggstarten av etapp två som utgör projektets större utvecklingsdel. Då byggs en ny kubformad huvudbyggnad mot norr, där drygt 1200 studenter och 400 anställda kommer att ha sin hemvist. I huvudbyggnaden skapas Ångströmlaboratoriets nya entré som ska underlätta inpasseringen i huset. Här ska även finnas reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård, aula och plats att lyfta fram den verksamhet som bedrivs i Ångström.

Inflyttning i flygeln (etapp 1) och huvudbyggnaden (etapp 2) är planerad till hösten 2020 respektive våren 2022.