Kontaktperson

Magnus Carlson
Teknisk Förvaltare
073 026 32 59
magnus.carlson@akademiskahus.se

Alnarpsparken invald i Sveriges främsta nätverk för trädgårdsturism

Tisdag, 21 augusti 2018

Under sommaren har Alnarpsparken på campus Alnarp utanför Malmö valts in som medlem i Swedish Society of Public Parks & Gardens (SSPPG). Med en av Sveriges största växtsamlingar hamnar nu parken på kartan för Sveriges trädgårdsturism.

Nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens (SSPPG) verkar för att vårda, värna och utveckla det gröna kulturarvet samt främja Sveriges parker och trädgårdar som besöksmål. Inom nätverket samlar man Sveriges främsta parker och trädgårdar för att sätta vårt land på kartan för världens trädgårdsturism. Och i somras kom turen till Alnarp när Alnarpsparken valdes in som medlem. Sveriges Lantbruksuniversitet och Akademiska Hus är huvudmän för Alnarpsparken. Parken har en av landets största växtsamlingar, specialiteten är vedartade växter och parken används i undervisning och för forskningsförsök. Den är öppen för besökare och tillgänglig för rekreation.