Kontakt

Johan Tjernström
Tf Gruppchef Energi
08-685 75 09
johan.tjernstrom@akademiskahus.se

Helikopter lyfte solceller på plats på Ultuna

Fredag, 10 augusti 2018

Förra fredagen monterades de nya solcellanläggningarna på plats på Campus Ultuna i Uppsala. 300 pallar med solceller lyftes upp på taken med hjälp av helikopter och kommer täcka drygt en yta på 7 700 kvadratmeter.

De åtta nya solcellsanläggningarna, tillsammans med redan befintliga anläggningar, kommer att förse Campus Ultuna med en årlig solelproduktion på 1 miljon kWh. Det innebär bland annat att flera av universitetets byggnader till betydande del kan försörjas av solceller.

Med precision fick helikoptern pallarna med solceller på plats. Att använda helikopter i stället för lyftkran blev både billigare och mer effektivt.

Läs mer om Cookies