Kontaktperson

Magnus Huss
Marknadsområdesdirektör
070 629 13 76
magnus.huss@akademiskahus.se

Byggstart av ny arena för konst och vetenskap i Stockholm

Fredag, 28 september 2018

Idag tas det första spadtaget för Accelerator. Centralt på campus vid Stockholms universitet skapas en arena för konst, vetenskap och samhällsfrågor där akademi och allmänhet kan mötas.

Nu börjar om- och tillbyggnaden som ska förvandla en tidigare laboratoriemiljö i underjordiska lokaler till en framåtblickande mötesplats. Accelerator på Campus Frescati, strax norr om Stockholms innerstad, öppnar för nytänkande på alla plan, bland annat genom att väcka nya forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till nya perspektiv på samhällsfrågor.

– Accelerator ska vara en dynamisk mötesplats för studenter, forskare och alla intresserade, i skärningspunkten mellan konst och vetenskap, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Byggnaden från 1930-talet har ursprungligen använts för experimentell fysik, men idag huserar flera av Stockholms universitets kultur- och estetikverksamheter på den här delen av campus.

– Accelerator kommer visa utställningar med samtida konstnärer från hela världen som arbetar med aktuella samhällsfrågor. Forskare kommer här i direkt kontakt med konsten och konstnärerna - allmänheten kommer få ta del av de tankar som uppstår i dessa spännande möten, säger Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator.

Lokalerna som nu totalrenoveras kommer att bli ett värdefullt tillskott till universitetets mötes- och undervisningslokaler, med sin yta och sin takhöjd och sin spännande och tankeväckande historia. Läget precis vid tunnelbanan lämpar sig också för att locka studenter, anställda och allmänhet till seminarier, café och utställningar, där just konstutställningar kommer att utgöra basen i verksamheten.

– Det är så roligt att idag få starta bygget av Accelerator, jag är övertygad om att denna nya verksamhet kommer att bidra till Frescatis och campus utveckling till ett mer attraktivt och levande campus. I Accelerator möts studenter, forskare och allmänhet i en öppen verksamhet som bedrivs och besöks även på kvällar och helger. Det blir en plats som kan bidra till nya perspektiv på samhället och en miljö som kan inspirera till nytänkande, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Akademiska Hus investerar cirka 90 miljoner kronor i om- och tillbyggnaden som totalt omfattar cirka 2 500 m2. De publika delarna med utställningshallar och café ska vara klara till hösten 2019. Kontorsdelen färdigställs till vintern 2019.