Mer information

Susanne Malmgren
Chef Studentbostäder
070 327 76 04
susanne.malmgren@akademiskahus.se

Housewarming i Akademiska Hus första studentbostäder, byggda i egen regi, mitt på KTH Campus

Fredag, 14 september 2018

På KTH Campus i Stockholm bjöds det in till housewarming för de nyinflyttade studenterna och forskarna i de nybyggda studentbostäderna Draconis på Teknikringen. Byggnaderna överlämnades till KTH Bostad tidigare i somras.

I september flyttade studenterna in i de 138 splitternya lägenheterna som är fördelade på ettor, tvåor och trippletter.Varje lägenhet är fullt utrustad och möblerad och de flesta som flyttar in är internationella studenter.

För att välkomna studenterna till sina nya bostäder bjöd Akademiska Hus in till ett housewarming-party.  I inflyttningspresent fick varje student en matlåda i glas för att spara matrester och kunna ha medhavd lunch. Tillsammans med ett informationsblad med tips och trix kring ekologisk hållbarhet, återvinning och den självdoserande tvättmaskinen. En present som fungerar väl med det faktum att alla studentlägenheterna har fullt utrustade kök som gör det enkelt att laga sin egen mat och även ett led i att bidra till ett mer enkelt och hållbart levnadssätt i och på Campus , vilket är en viktig del av varje projekt hos Akademiska Hus.

Susanne Malmgren är fastighetschef för Akademiska Hus studentbostäder och deltog självklart i välkomnandet av de nya hyresgästerna.

– Med studentbostäder på campus kan hela området utvecklas till att vara levande dygnet runt, säger hon.

– I entrévåningen i ett av husen finns exempelvis en cafélokal som vi hoppas kunna starta upp så snart som möjligt. Det är viktigt att de boendes behov av trygga och sociala ytor utanför bostaden också fylls. Där kommer arbetet med våra campusplaner in, genom att ha en helhetssyn på campusutveckling och studera behov av sociala mötesplatser i stort, både i våra studentbostäder men även sett på hela Campus. Det är då vi har möjlighet att skapa ett prisvärt boende för studenterna som också kan bidra till ett mer levande Campus.

Linda Teng är arkitekt och nyanställd bostadsutvecklare inom företagsområdet studentbostäder på Akademiska Hus.

– Akademiska hus har vuxit från ett bolag som förvaltar studentbostäder till att vi nu ska utveckla framtidens boende på våra olika campus. Det är otroligt spännande att få vara en del av den resan. Utveckling av studentbostäder ligger verkligen i de små detaljerna, varje millimeter är så viktig att tänka igenom. Hur vi arbetar med multifunktionalitet i stort och smått för att skapa mervärden och hur man kan arbeta med begreppet lärandemiljöer även hemma i studentboendet, säger hon.

De nyinflyttade studenterna på KTH Draconis är de första att flytta in i studentlägenheter som är både planerade och byggda av Akademiska Hus. Lägenheterna blockförhyrs av KTH men Akademiska Hus kommer förvalta husen och har ansvar för flera gemensamma utrymmen så som tvättstuga och sopsortering.

– Studenterna kommer från flera olika ställen i världen. Att ha studentbostäder tillgängliga på campus är en bidragande orsak till internationalisering av våra universitet och högskolor och en viktig faktor i den framtida konkurrenskraften för svenska lärosäten, säger Susanne Malmgren.

Att på olika sätt bidra till att bostäder byggs på och omkring campus har alltid ingått i arbetet med campusplanerna, men sedan 2014 har Akademiska Hus också ett utökat uppdrag att bygga student- och forskarbostäder i egen regi. KTH Draconis har nu tre färdiga hus, ytterligare två är under byggnation och har beräknad inflytt våren 2019.