Mer information

Hayar Gohary
Projektdirektör
070 668 75 17
hayar.gohary@akademiskahus.se

Projektdirektör från Akademiska Hus ny styrelseordförande för Håll Nollan

Måndag, 24 september 2018

Föreningen Håll Nollan har ny styrelseordförande; Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus har nu tillträtt. Håll Nollan är en förening som startades av Akademiska Hus tillsammans med 13 andra aktörer i byggbranschen och syftet är att skapa säkrare byggarbetsplatser.

– Samarbetet är en utmaning, Håll Nollan ska hjälpa till att skapa en bransch där arbetsmiljön inte är en del i konkurrensen, säger Hayar Gohary.

Håll Nollan startades som ett resultat av viljan att skapa en säkrare byggbransch för alla involverade, både entreprenörer, byggherrar och andra som beställer och genomför byggprojekt.

– Jag tycker att det är viktigt att fokusera på de fyra intresseområden vi inom Håll Nollan har enats om. Framförallt att få fram någon typ av standard och kravställan vid beställningar och i anbudsprocessen. Det är något jag kommer att driva starkt som styrelseordförande, fortsätter Hayar Gohary.

De fyra intresseområdena Hayar hänvisar till utgår ifrån den vision man skapat inom Håll Nollan. För att nå en nollvision på olyckor inom byggbranschen har man definierat dessa områden att jobba mer med. ”Ledarskap och kultur” samt ”Kunskap och kompetens” är de första två där målet är att se till att förutsättningar finns för arbetsmiljön och säkerhet att alltid ha högsta prioritet. De två andra intresseområdena är ”Gemensamma arbetssätt och standarder” samt ”Kravställare som beställare”, detta har mynnat ut i flera projektgrupper med representanter från de olika medlemmarna. Läs mer på Håll Nollans webbplats.