Mer information

Monir Loudiyi
Kommunikationsstrateg
072 451 93 92
monir.loudiyi@akademiskahus.se

Studentaktivt lärande engagerar på Aha-event i Stockholm och Lund

Torsdag, 18 oktober 2018

I förra veckan gick två välbesökta event under Aha-flagg av stapeln. Med populära talare från både USA, Sverige och Danmark avhandlades temat Aktivt kunskapsmiljö – Lärande i fokus. Aha bjöd in till seminarium både i Stockholm och i Lund.

Studentaktivt lärande är inget nytt. Huvudtalaren för dagen, dr Mark Decker från Minnesota University, har arbetat med Active learning classrooms (ALC) i över tio år och med goda resultat. Men dementerar bestämt att han skulle vara någon form av expert. Trots sin långa erfarenhet av studentaktivt lärande vill han mena att det är ett arbetssätt i ständig förändring och ingen statisk kunskap.  

På Minnesota University finns en hel byggnad med bara ALC-klassrum som var så tidiga i sitt arbete och sin utformning att de skapat en mall för resten av världen. Under sitt föredrag ställde Mark Decker frågan ”What now?” och pekade sedan på en mängd trender med nya typer av klassrum, mellanting mellan den traditionella gradängsalen och rum för aktivt lärande. Nya flexibla möbler som gör rummen enkla att förändra från lektion till lektion.

– Involvera studenterna, låt dem flytta bord och stolar. Studenter är träningsbara!, säger han och framkallar skratt hos publiken. Det hjälper till att skapa ett ägarskap hos studenterna, att få dem att ta ansvar för sitt lärande, fortsätter Mark Decker.  

Andra trender som kommer starkt är att utforma utrymmena utanför lektionssalarna och möjliggöra för studenterna att ha ett aktivt sätt att studera även utanför lektionstid. På så vis kan man skapa ett sömlöst beteende – ett sätt att lära sig som genomsyrar allt.

– Utbildning är något du gör inte något som ges till dig, menar Mark Decker.

Något som Lars Robert Kruse och Jesper Engbo Larnæs från Danmarks Tekniske Universitet (DTU) också berättade om i sitt arbete med att bygga och utveckla nya typer av lektionssalar och informella lärandemiljöer på DTU.

Jesper Engbo Larnæs DTU

Jesper Engbo Larnæs från DTU

Övriga talare för Stockholm var Karin Dahlman Wright som berättade kort om Biomedicum,ett av Europas största forskningslaboratorier och lokalen för eventet.  Bengt Malmros och Åse Tieva från Umeå universitet berättade om sina fina resultat av studentaktivt lärande och ALC-klassrum i Umeå. Forskning som tydligt visar att när rummet och pedagogiken kompletterar varandra når studenterna nya framsteg.

I Lund berättade även Charlotta Andersson, innovationsledare och strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus om det spännande projektet med Learning Lab som byggs på Chalmersområdet i Göteborg.

– Hur skapar man förutsättningar för att tänka en tanke man aldrig tänkt? Genom att skapa en miljö man inte tidigare besökt, säger Charlotta Andersson.

Marie Leijon och Patricia Staaf, fil. dr och pedagogisk utvecklare respektive fil. lic och föreståndare vid Centrum för Akademiskt lärarskap, Malmö Universitet gav också mycket inspiration till hur man på Malmö universitet med enkla lösningar kunnat skapa en flexibel och förändringsbar miljö där både studenter och lärare kan testa olika sätt för lärande.

Aha-artikel: Design och samarbete resulterade i Teaching Lab

Båda seminarierna avslutades med frågor och dialog från publiken. Det är tydligt att ämnet inte bara ligger i tiden utan också engagerar många. Eller som Mark Decker uttryckte det:

– Space matters!

Publik Biomedicum

Nästintill fullsatt på Biomedicum i Stockholm, med snurrbara stolar är även gradängsalen mer flexibel än tidigare.