Kontakt

Johan Tjernström
Affärsutvecklare
072 525 75 09
johan.tjernstrom@akademiskahus.se

Förmånligt fjärrvärmeavtal tack vare goda samarbeten

Torsdag, 8 november 2018

Tillsammans med Statens Fastighetsverk (SFV) och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) har Akademiska Hus återigen haft ett framgångsrikt samarbete i en offentlig upphandling av värmeförsörjning. Genom en gemensam energistrategi mellan fastighetsägarna har man lyckats teckna ett avtal med Stockholm Exergi som säkrar en fjärrvärmeleverans med högt ställda miljökrav och en säker drifttillgänglighet.

Samarbetet med Statens Fastighetsverk och SSSB sträcker sig så långt tillbaka som till år 2005. Då bildades nätverket SFVALA, som i sig består av sju olika fastighetsbolag, som samarbetar för att ta fram energistrategier för värme och kyla inom Storstockholmsområdet. Och samarbetet har genom åren visat sig vara mycket framgångsrikt när nu Akademiska Hus, SFV och SSSB för andra gången tecknar ett gemensamt avtal på 10 år. Tillsammans har man ett fastighetsbestånd med ett årligt värmebehov på 30 GWh (30 miljoner kilowattimmar), vilket motsvarar uppvärmningen för 1 200 villor. Samarbetet och storleken på fastighetsbeståndet har möjliggjort inte bara en förmånlig kostnadsnivå, utan även särskilda miljökrav och en hög och säker drifttillgänglighet. För Akademiska Hus omfattar avtalet hela Frescatiområdet öster om Roslagsvägen med Stockholms universitet som dominerande hyresgäst.

Miljöaspekterna i avtalet innebär bland annat att Stockholm Exergi åtar sig att leverera fjärrvärme som uppfyller kraven för miljöcertifiering av våra byggnader. Inom 5 år kommer all fjärrvärme från Stockholm Exergi att vara baserad på förnybar eller återvunnen energi. Akademiska Hus driver ett aktivt arbete för att sänka energianvändningen i sitt fastighetsbestånd, men också för att påverka till en mer hållbar energiförsörjning tillsammans med både kunder och leverantörer. Det nya fjärrvärmeavtalet är ett viktigt steg i rätt riktning.

- Vi är mycket nöjda med resultatet. Vi upprätthåller en förmånlig kostnadsnivå för både oss och för vår hyresgäst Stockholms universitet utan att äventyra kvalitén på värmeleveransen. Det nya avtalet innehåller höga miljökrav och en hög och säker drifttillgänglighet, säger Johan Tjernström, affärsutvecklare på Akademiska Hus.

Förutom Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder ingår Stockholmshem, Vasakronan, Locum och Skandia Fastigheter i nätverkssamarbetet SFVALA.